Niet tevreden over uw naam? Vraag een wijziging aan!

Zowel uw voor- als achternaam is veelal de keuze van uw ouders. U heeft het dus niet voor het zeggen.. Maar wat als uw naam niet misstaat in het rijtje met zogeheten schaam- of faamnamen? Bente Bruin, Constant Lam, Fokje Modder, Beau ter Ham, Dick Sack enz.
Het is mogelijk om een naamswijziging aan te vragen. In boek 1 van het burgerlijk wetboek is het naamrecht geregeld.

Er zit verschil in het wijzigen van de voor- en/of achternaam. Advocate Maurena Leimena weet precies hoe dit geregeld is. Maurena: ‘Ik kijk graag naar wat de mogelijkheden zijn om uw naam te laten wijzigen en help u bij de aanvraag van de naamswijziging’.


Wat zijn de regels voor een voornaam?

Een ieder heeft de voornamen die hem of haar in de geboorteakte zijn gegeven. Een voornaam mag niet ongepast zijn, of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.


Hoe wordt een achternaam gekozen?

Dat is afhankelijk of een kind geboren is binnen of buiten het huwelijk. Wordt een kind buiten het huwelijk geboren dan krijgt het automatisch de achternaam van zijn/ haar moeder. Wanneer een kind (later) wordt erkend dan kunnen de moeder en de erkenner gezamenlijk kiezen voor de achternaam van de erkenner. Wordt er geen keuze gemaakt dan houdt het kind de achternaam van moeder. Wordt een kind binnen het huwelijk geboren dan hebben de ouders de keuze wiens achternaam hun kind gaat dragen. Is er eenmaal een keuze gemaakt dan zullen alle kinderen geboren tijdens dat huwelijk dezelfde achternaam dragen.


Wat kunt uw doen als u niet tevreden bent met uw naam?

Onvrede over een voornaam kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw welzijn. Ook kan het bepalend zijn voor de persoonlijke en emotionele identificatie. Gelukkig zijn er mogelijkheden om een voornaam te laten wijzigen. Een rechter moet hier wel toestemming voor geven. Dit doet een rechter alleen als u een voldoende zwaarwichtig belang heeft bij het wijzigen van uw voornaam. Daarnaast moet dit belang groter zijn dan het maatschappelijk belang (dat gediend is bij een continue naamsvoering). Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– Spelfouten in een voornaam
– Voornamen die bespottelijk zijn of een constante bron van vragen of ergernis zijn
– Een buitenlandse normale voornaam die in het Nederlands een andere betekenis heeft
– Een voornaam die verbonden is aan een zwaar emotioneel verleden (pesten, misbruik, mishandeling)

Ook een achternaam kan gewijzigd worden, al gelden hier strenge eisen voor. Daarvoor zal een verzoek bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ingediend moeten worden. Een achternaam kan gewijzigd worden wanneer de naam op zichzelf of in verband met het beroep, de maatschappelijke positie of een persoonlijke hoedanigheid van de betrokkene kennelijk onwelvoeglijk of bespottelijk is of de naam zo veelvuldig voorkomt dat zij onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Een achternaam kan ook gewijzigd worden wanneer u psychische hinder van de achternaam ondervindt.


Gratis 30 minuten adviesgesprek

Denkt u aan het wijzigen van uw naam? Ik adviseer en begeleid u graag bij de aanvraag van uw naamswijziging. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan hier een afspraak in.

Belangrijk aandachtspunt bij overeenkomst met makelaar

Op de huizenmarkt in Nederland is momenteel meer vraag dan aanbod. Dit betekent dat het bijzonder lastig is om een geschikte woning te vinden. Huizenzoekers geven makelaars – om die reden – steeds vaker de opdracht om een woning voor hen te zoeken. Afspraken tussen de makelaar en huizenzoeker worden vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst.


Zoekgebied in bemiddelingsovereenkomst
Speciale aandacht in de bemiddelingsovereenkomst gaat uit naar het gespecificeerde zoekgebied. Dit ondervond ook een cliënt van ons. De cliënt had opdracht gegeven aan een makelaar om een woning voor hem te zoeken in Amsterdam. De makelaar stelde – op basis van de wensen van de cliënt – een zoekgebied, dat werd vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst. Het zoekgebied bestond uit een aantal wijken en deelgemeenten in Amsterdam.


Cliënt vindt zelf woning; makelaar stuurt rekening

Nadat er na een lange periode nog niets passends gevonden was, ging de cliënt zelf op zoek naar een woning die hij vrij snel vond. De makelaar stuurde vervolgens een rekening voor de courtage op grond van de overeenkomst en de algemene bepalingen, waarin staat dat ook courtage is verschuldigd als een woning wordt (aan)gekocht door een ander.


Gevonden woning niet in gespecificeerde zoekgebied; geen courtage verschuldigd
Omdat de gevonden woning niet lag in het gespecificeerde zoekgebied uit de overeenkomst, waren wij en onze cliënt van mening dat de rekening ongegrond was. De makelaar was een andere mening toegedaan, omdat: 1) het gebied volgens de makelaar flexibel was en 2) er door de makelaar ook woningen uit het specifieke gebied van de gevonden woning waren aangeboden. De makelaar is vervolgens een gerechtelijke procedure gestart.

De rechtbank was het niet eens met de makelaar en heeft onze cliënt in het gelijk gesteld (bekijk hier de volledige uitspraak). De rechtbank stelt dat onze cliënt niet kon verwachten dat het zoekgebied was uitgebreid met de wijk waarin de woning is gevonden en de makelaar mocht niet verwachten dat cliënt zou begrijpen dat het zoekgebied ruimer was (geworden) dan in de overeenkomst was opgenomen. De cliënt hoeft dus geen courtage te betalen.

Het is dus van belang dat in een bemiddelingsovereenkomst waarin een zoekopdracht wordt omschreven, dit zoekgebied expliciet en zo duidelijk mogelijk wordt omschreven. Als partijen het zoekgebied willen uitbreiden, is het dan ook aan te raden dit schriftelijk overeen te komen.


Advies bij overeenkomsten

Kristien Aerts: “Heeft u een makelaar ingeschakeld of verwacht u dit binnenkort te gaan doen? Of bent u een makelaar die advies zoekt over dit specifieke punt in de algemene bepalingen? Ik adviseer u graag bij eventuele vragen. Bel 085 047 35 53 voor een gratis 30 minuten adviesgesprek!”

Gaat u scheiden? Kies de manier die het beste bij u past!

Er komt veel op je af wanneer je onverhoopt toch uit elkaar gaat. Een emotionele tijd waarin er veel geregeld moet worden. Dankzij de specialisatie in familierecht van onze advocaat Maurena Leimena kunnen we u in een adviesgesprek vertellen over wat er allemaal komt kijken bij een scheiding en u informeren over de rechten en plichten die u heeft na de scheiding.


Persoonlijk advies door onze deskundig en ervaren advocaat
Maurena: “Ik besteed aandacht aan de juridische en financiële kant van de scheiding maar ook aan de manier van scheiden; met behulp van mediation of door beiden een eigen advocaat in de arm te nemen. Zo kunt u (eventueel samen met uw ex-partner) kiezen welke manier er het beste bij u/jullie past.”


Schakel ik een advocaat of mediator in bij het regelen van mijn/onze scheiding?
Kiest u voor een advocaat die alleen úw belangen behartigt tijdens uw scheiding of wilt u samen met uw ex-partner om de tafel en met behulp van een mediator samen op zoek gaan oplossingen waarin u zich beiden kunt vinden.

In mediation (scheidingsbemiddeling) begeleiden wij de beide partners stapsgewijs door het scheidingsproces. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig. Een mediator neemt geen beslissingen, maar helpt de partners om een eigen oplossing te vinden. Naast de juridische en financiële kant van de scheiding is evenveel aandacht voor de emotionele kant van de scheiding.  Juist wanneer er kinderen zijn is het belangrijk dat partners goed uit elkaar gaan.  Wij bewaken als mediators het proces en het evenwicht. Wanneer de partners afspraken hebben gemaakt, worden deze afspraken in een echtscheidingsconvenant vastgelegd. Wanneer het echtscheidingsconvenant door beiden partners is ondertekend, wordt de scheiding door ons verder afgerond. U hoeft dan zelf niet meer naar de rechter.

Mediation past niet bij iedereen. In dat geval kunnen wij als gespecialiseerd familierechtadvocaat de belangen van één van de partners behartigen. Wanneer de partners ieder een eigen advocaat hebben, hoeft dat zeker niet te betekenen dat de scheiding een vechtscheiding wordt. Ook in dit geval zal er altijd geprobeerd worden eerst het gesprek met elkaar aan te gaan. In overleg met de andere advocaat en met de partners kunnen er afspraken worden gemaakt, die vervolgens ook weer in echtscheidingsconvenant worden vastgelegd. De advocaten ronden de scheiding verder af. Ook dan hoeven de partners zelf niet meer naar de rechter. Lukt het uiteindelijk niet om tot afspraken te komen, dan kunnen de advocaten de geschilpunten aan rechter voorleggen. De rechter zal na partijen te hebben gehoord een beslissing nemen.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Aerts Leimena advocaten kan  optreden als scheidingsmediator, advocaat of juridisch adviseur. Plan meteen een gratis 30 minuten adviesgesprek door te bellen met 085 047 35 53 of via de contactpagina.

Ontbinding van de huurovereenkomst na drugsvonst

Onlangs was het weer in het nieuws; recordaantal drugspanden gesloten in Brabant. Sinds vorig jaar hebben burgemeesters namelijk de bevoegdheid om op grond van de Opiumwet (artikel 13-B) panden voor een bepaalde periode te sluiten indien in dat pand drugs wordt verkocht, afgeleverd, verstrekt of daartoe aanwezig is.


Nog nooit zoveel woningen en bedrijfspanden gesloten door burgemeesters
In totaal sloten Brabantse burgemeesters vorig jaar maar liefst 418 panden, een stijging van 14% ten opzichte van 2016. Kristien Aerts: “Dit kan zelfs bij het aantreffen van wietplantjes of drugs voor eigen gebruik. De veiligheid van buurtbewoners speelt bij dit besluit een belangrijke rol”. Het pand wordt in dergelijke gevallen voor een bepaalde periode gesloten.


Persoonlijk advies door onze deskundig en ervaren advocaat
Kristien Aerts: “Als het ‘drugs’ pand gehuurd is, is niet alleen de huurder, maar vooral eigenlijk ook de verhuurder de dupe van de sluiting. De verhuurder kan om deze reden de huurovereenkomst ontbinden zonder dat deze rechterlijk getoetst moet worden. Zelfs als het besluit van de burgemeester later wordt vernietigd zal de buitenrechtelijke ontbinding in veel gevallen stand houden. Uiteraard staat iedere zaak op zich en bekijken wij graag wat uw mogelijkheden zijn mocht u in een dergelijke situatie terecht komen”. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek 085 047 35 53 of plan een afspraak.

Onverwachte schulden geërfd? In sommige gevallen kunt u hier nog onderuit

Mocht je onbewust of ondoordacht een erfenis hebben aanvaard en helaas worden geconfronteerd met een onverwachte schuld dan loont het de moeite om te laten beoordelen of je een beroep kunt doen op wetsartikel 4:194a BW. Dit artikel biedt bescherming aan de erfgenaam die een nalatenschap zuiver heeft aanvaard en naderhand wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld en deze schuld uit eigen vermogen moet betalen omdat het saldo van de nalatenschap ontoereikend is voor de voldoening van deze schuld. Als na aanvaarding blijkt van zo een onvoorziene schuld, kan de erfgenaam de kantonrechter verzoeken hem te machtigen om de nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden of, als de nalatenschap al is verdeeld, om hem te ontheffen van zijn verplichting de onverwachte schuld uit zijn eigen vermogen te voldoen.


Wat zegt de rechtspraak over dit artikel
Inmiddels is deze wet anderhalf jaar van kracht en zijn er diverse zaken geweest. In deze zaak wordt de vraag beantwoord wat onder onverwachte schulden wordt verstaan. Het gaat niet alleen om schulden die de erfgenaam niet kende maar ook om schulden die de erflater niet behoefte te kennen. De kantonrechter wijst in deze zaak het verzoek af, omdat van de erflater mag worden verwacht dat deze tenminste de administratie van de erflater had moeten raadplegen om er achter te komen welke schulden er zijn en wat hij redelijkerwijs nog kan verwachten aan schulden.


Persoonlijk advies door onze deskundig en ervaren advocaat
Maurena Leimena: “Iedere zaak is anders en de vraag die rijst is wat er onder onverwachte schulden wordt verstaan. Daarom beoordeel ik graag voor u of er een beroep op dit artikel kan worden gedaan, zodat u niet voor de schulden uit de nalatenschap opdraait. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek 085 047 35 53 of plan een afspraak via onze website https://www.al-advocaten.nl/contact/.”

Bouwtechnische keuring standaard in koopcontract woning

Vanaf 1 februari 2018 is het bouwkundig voorbehoud standaard in de koopovereenkomst van de verkopend makelaar, die is aangesloten bij NVM, BDO of VastgoedPro opgenomen. Dit betekent dat huizenkopers binnenkort niet meer zelf hoeven te vragen om een bouwkundig voorbehoud in de koopovereenkomst.

Bij een bouwkundig voorbehoud kan de koper de koop afblazen als bij een bouwtechnische keuring ernstige gebreken worden aangetroffen of herstelkosten boven een afgesproken maximum komen.


VEH is blij met de stap, maar oplettendheid blijft geboden!
Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Consumentenbond hebben dit afgesproken met de makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro. VEH is blij met de stap: “Als de koper het voorbehoud niet wordt gegund, dan is die zich in ieder geval bewust van de mogelijke risico’s die dat met zich meebrengt.”

Omdat niet alle makelaars zijn aangesloten bij de overkoepelende makelaarsorganisaties waarmee de afspraak is gemaakt en omdat partijen vrij zijn het voorbehoud uit het koopcontract te laten, blijft oplettendheid bij huizenkopers geboden!


Persoonlijk advies door onze deskundig en ervaren advocaat
Kristien Aerts: “Het blijft ook afwachten hoe banken om zullen gaan met de financiering indien uit het rapport blijkt dat er veel onderhoud uitgevoerd moet worden. Graag adviseer ik zowel aankopende- als verkopende partijen over de eventuele consequenties en risico’s door de (dus niet in alle gevallen standaard) vermelding van het bouwkundig voorbehoud in de koopovereenkomst.  Bel 085 047 35 53 voor een gratis 30 minuten adviesgesprek, of vul het contactformulier op onze site in!”

Nieuws voor vereniging van eigenaars

Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst een derde van de VvE’s slecht tot matig functioneert. Daarom is per 1 januari 2018 is de ‘Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars’ ingevoerd. De nieuwe wet moet zorgen voor financieel gezondere VvE’s en beter onderhouden gebouwen.


Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars
De nieuwe wet verplicht VvE’s te reserveren in het reeds verplichte reservefonds voor toekomstig of onvoorzien onderhoud: 0,5% van de herbouwaarde of een bedrag berekend op basis van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het MJOP moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen; de looptijd is tenminste 10 jaar en mag niet ouder dan 5 jaar zijn. Er is een overgangsperiode van 3 jaar om aan de reserveringsverplichting te voldoen.

Verder regelt de nieuwe wet onder meer dat een VvE, onder bepaalde voorwaarden, een lening mag aangaan. In dat geval  kunnen de leden de rente aftrekken van de inkomstenbelasting (geldt niet voor oude leningen).  De leden kunnen niet meer hoofdelijk aansprakelijk gehouden worden voor deze lening.


Nieuw Modelregelement 2017

Naast deze wetswijziging is eind november 2017 het Modelregelement 2017 ingeschreven. Het is een actualisering van de eerdere Reglementen aan de hand van rechtspraak, regelgeving en maatschappelijke ontwikkeling. Het Modelregelement is geen vervanging van de akte van splitsing en het daarin opgenomen reglement dat van toepassing is op uw VvE. U kunt het Modelregelement 2017 hier downloaden.


Persoonlijk advies door onze deskundig en ervaren advocaat
Kristien Aerts “Ik adviseer u en uw VvE graag over de nieuwe wetgeving en het Modelregelement 2017, zodat u er samen met de overige leden voor kunt zorgen dat uw VvE binnen de overgangstermijn voldoet aan de nieuwe reserveringsverplichting. Bel 085 047 35 53 voor een gratis 30 minuten adviesgesprek!”

Van groen word je beter !

Aerts Leimena advocaten draagt een warm hart toe aan de Erasmus MC Tuin.

Het Erasmus MC bouwt in het hart van de stad Rotterdam een nieuw ziekenhuis met veel ruimte voor groen. Want van groen word je beter! Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een groene omgeving of uitzicht op natuur een positief effect heeft op het herstel van patiënten. Het Erasmus MC legt daarom twee unieke daktuinen aan die toegankelijk zijn voor patiënten, bezoekers en medewerkers. De daktuinen van het Erasmus MC zullen met bijna 3.000 m2 de grootste daktuinen in Nederland op deze hoogte zijn.

Aerts Leimena advocaten heeft haar steentje bijgedragen door een stukje daktuin te doneren.

Lees meer…

 

Wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 is het Nederlands huwelijksvermogensrecht veranderd en dit heeft gevolgen voor de mensen die nu trouwen. Vóór de wijziging was het zo dat wanneer je in het huwelijk trad, je dit automatisch in gemeenschap van goederen deed. Dit betekende dat alle bezittingen en schulden, ongeacht van welke echtgenoot afkomstig, na de huwelijkssluiting automatisch als één vermogen werden beschouwd. Indien het wenselijk was om bepaalde zaken buiten de gemeenschap van goederen te houden, moest door een notaris huwelijkse voorwaarden worden opgesteld.

 

Beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van dit jaar trouwen mensen in beperkte gemeenschap van goederen, waarbij een deel van het vermogen privé blijft:

  • Alles wat voor het huwelijk 100% van jou is (denk bijvoorbeeld ook aan erfenis of schenkingen), blijft tijdens het huwelijk 100% van jou
  • Alles wat je tijdens het huwelijk verkrijgt is gemeenschappelijk
  • Alles wat vóór het huwelijk al gemeenschappelijk was, blijft tijdens het huwelijk ook gemeenschappelijk (ongeacht in welke eigendomsverhouding)

 

Persoonlijk advies door onze deskundig en ervaren advocaat

Maurena Leimena: “De gevolgen van deze wetswijziging zijn veelomvattend en vragen om een gedegen kennis van zaken. Zo is het belangrijk om vanaf nu een goede financiële administratie bij te houden, maar er komt meer bij kijken. Daarnaast kunnen huwelijkse voorwaarden nog steeds nuttig zijn. Hoe hier mee om te gaan is voor iedereen anders, daarom voorzie ik u graag van een persoonlijk advies. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak“.

Wettelijke indexering kinder- en partneralimentatie 2018 bekend

Inmiddels is bekend dat per 1 januari 2018 de vastgestelde alimentatiebedragen met 1,5% verhoogd moeten worden.

Jaarlijks stelt de Minister van Justitie een indexeringspercentage voor alimentatie vast. Deze indexering van alimentatie geldt zowel voor partneralimentatie als voor kinderalimentatie.

Het is raadzaam om uw ex-partner hierop te attenderen. Wilt u een alimentatiecheck laten doen, neem dan gerust contact met ons op.