Onroerend goed recht

Onder het rechtsgebied “onroerend goed” vallen veel uiteenlopende juridische kwesties.
De (koop/) aanneemovereenkomst, koop en verkoop en overdracht van onroerende zaken, huur/verhuur woonruimte en bedrijfsruimte, appartementsrechten Vereniging van Eigenaars, maar ook erfpacht, opstal en erfdienstbaarheid vallen onder dit rechtsgebied.
Gebreken, aansprakelijkheid, klachtplichten, verjaringstermijnen, hypotheek, beslag en executie: u kunt er mee te maken krijgen bij bezit van onroerend goed. Een boeiend rechtsgebied waar gespecialiseerde kennis een pre is.

(ver)koop

Het gebeurt waarschijnlijk niet dagelijks dat u een woning of andere onroerende zaak (ver)koopt. Meestal gaat die koop en levering gewoon goed, maar er kunnen allerlei problemen voor, tijdens en na de koop en levering ontstaan. Denk daarbij aan –

Lees verder

executoriale verkoop

Executoriale verkoop betekent een gedwongen openbare verkoop. Als een schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de schuldeiser op zeker moment overgaan tot executoriale verkoop van onder meer roerende of onroerende zaken van de schuldenaar, ofwel de zaken die van

Lees verder