(ver)koop

Het gebeurt waarschijnlijk niet dagelijks dat u een woning of andere onroerende zaak (ver)koopt. Meestal gaat die koop en levering gewoon goed, maar er kunnen allerlei problemen voor, tijdens en na de koop en levering ontstaan.
Denk daarbij aan
– problemen rondom de totstandkoming van bijvoorbeeld een woning: een koopovereenkomst dient schriftelijk te zijn aangegaan (door beide partijen ondertekend) indien de koper een consument is;
– de mogelijkheid tot het inschrijven van de koop in de openbare registers waardoor de koper wordt beschermd tegen onder meer een latere verkoop, latere beslagleggers en zelfs het faillissement van de verkoper na inschrijving;
– Ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst. Wanneer kunt u ze inroepen;
– de zogenaamde “conformiteitsregel”: de onroerende zaak moet aan de koopovereenkomst beantwoorden. Wanneer is sprake van een gebrek en kan daarvoor de koper aansprakelijk worden gesteld? Heeft u wel tijdig geklaagd en is uw vordering niet verjaard? Wat als u niet met uw onroerende zaak   kan doen wat u van plan was te doen (denk aan de koop van een onroerende zaak om er permanent in te gaan wonen of er een winkel in te starten);
– De rol van de makelaar en de notaris bij de koop;
– Naast een normale verkoop bestaat ook de executoriale verkoop. Wie kan daartoe overgaan onder welke voorwaarden?