Let op: vanaf 1 juli 2024 huurverhoging woonruimte!

Kristien Aerts: “De huurprijzen mogen per 1 juli 2024 weer omhoog. Met hoeveel hangt af van het type huurwoning en van de huidige kale huurprijs. Ik leg u graag uit wat dit voor u betekent.

Huurverhoging sociale huurwoningen

Vanaf 1 juli 2024 mag de huurprijs van een sociale huurwoning (maximaal € 879,66 kale huur per maand) verhoogd worden. Onder een woning wordt onder meer verstaan een zelfstandige woning, appartement of studio. Bij de verhoging wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • – Huurwoningen met een kale huur tot € 300,- zonder bijkomende (service)kosten. Maximale huurverhoging van € 25,- per maand.
  • – Huurwoningen met een kale huur van € 300,- tot € 879,66. Maximale huurverhoging van 5,8%.

De huurverhoging hangt niet af van het inkomen van de huurder. Al mag de verhuurder een hoger percentage voorstellen bij een hoger middeninkomen (meer dan € 52.753 bij een eenpersoonshuishouden en € 61.046 bij een meerpersoonshuishouden) en bij hoge inkomens (meer dan € 62.191 bij een eenpersoonshuishouden en € 82.921 bij een meerpersoonshuishouden).

De verhuurder moet de verhoging tenminste 2 maanden van te voren aankondigen, waarbij onder meer moet worden vermeld de huidige huurprijs, de aanpassing en de nieuwe huurprijs. Daarbij moet men tevens vermelden op dat en op welke wijze de huurder daartegen bezwaar kan maken.

Huurverhoging kamer, woonwagen en standplaats

Voor kamers, woonwagens en standplaatsen geldt vanaf 1 juli 2024 dezelfde maximale huurverhoging als voor een sociale huurwoning van maximaal 5,8%.

Huurverhoging vrijesectorwoning

Voor de huurverhoging van een vrijesectorwoning (minimaal € 879,66 kale huur per maand) zijn er andere regels. Van 1 januari 2024 tot 1 mei 2024 geldt een maximale huurverhoging van 5,5%. Op 1 mei 2024 loopt de wet die de beperking van de huurverhogingen regelt af. Onzeker is of deze wet zal worden verlengd. Als dat niet het geval is, vervalt de ingezette bescherming en kan er weer sprake zijn van hogere huurprijsstijgingen.

Heeft u vragen over de huurverhoging? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.