Tijdelijke verhuur van woning en kamer wordt afgeschaft!

Kristien Aerts: “Naar verwachting worden de tijdelijke huurcontracten per 1 juli 2024 afgeschaft en zijn vaste contracten met huurbescherming weer de norm. Specifieke doelgroepen kunnen wel gebruik blijven maken van een tijdelijke huurovereenkomst. Om de verhuurder tegemoet te komen zijn de wettelijke opzeggingsgronden uitgebreid.”

Afschaffing mogelijkheid tot tijdelijk verhuren van een woning of kamer

Sinds 2015 is het mogelijk om een tijdelijk huurcontract af te sluiten. Een tijdelijk huurcontract (maximaal 2 jaar voor zelfstandige woningen en maximaal 5 jaar voor kamers) eindigt automatisch na de afgesproken periode, de verhuurder moet dit wel tijdig bevestigen. Wanneer de verhuurder zich niet tijdig op het einde van de huurovereenkomst beroept, loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door en geniet de huurder huurbescherming. De tijdelijke huurcontracten zijn in 2015 ingevoerd met het doel de huurder te beschermen maar de regeling bleek een andere uitwerking te hebben. Om die reden wordt via de “Wet vaste huurcontracten”, bereikt dat de regeling omtrent tijdelijke huurcontracten wordt afgeschaft. Vaste contracten met huurbescherming worden dan weer de norm.

Uitzonderingen op de nieuwe wet

Naar verwachting gaat de regeling in op 1 juli 2024. Tot die tijd kunnen nog tijdelijke huurovereenkomsten worden gesloten (ingangsdatum huur voor 1 juli 2024). Voor specifieke doelgroepen kan nog wel worden gekozen voor een tijdelijke huurovereenkomst, onder meer:

  • (buitenlandse) studenten;
  • huurders die in verband met dringende werkzaamheden of renovatie van hun woning tijdelijk elders moeten wonen;
  • gescheiden ouders met minderjarige kinderen;
  • degenen die hun hoofdverblijf hadden in het gehuurde vóór het overlijden van een ouder of voogd die huurder was.

Uitbreiding wettelijke opzeggingsgronden

Om de (particuliere) verhuurder ietwat tegemoet te komen, zijn de wettelijke opzeggingsgronden uitgebreid, waarbij de huurder overigens wel bescherming geniet doordat de rechter die opzegging kan toetsen. De huurovereenkomst kan worden opgezegd door de verhuurder wanneer:

  1. Een verhuurder gaat samenwonen en zijn eigen woning gaat verhuren maar deze wil verkopen als het samenwonen een succes blijkt. Hier geldt een maximum periode van 2 jaar.
  2. Een verhuurder die de woning wil gaan verhuren aan een ouder of kind én dat expliciet heeft opgenomen in de huurovereenkomst. Er geldt geen maximum periode.

Heeft u vragen over huur of verhuur? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.