Bijzondere curator

Wij worden regelmatig door rechtbanken en gerechtshoven benoemd tot bijzondere curator in procedures, waarin erkenning van en/of het ouderlijk gezag over minderjarige kinderen aan de orde is. Wij vertegenwoordigen dan het minderjarige kind.

Als bijzondere curator wordt ons door de rechtbank gevraagd om verslag uit te brengen. Om verslag uit te brengen spreken wij met beiden ouders en wanneer de leeftijd van het kind het toelaat met het kind zelf.