Alimentatie

Kinderalimentatie
In de wet is opgenomen dat ouders verplicht zijn hun kinderen financieel te ondersteunen. In ieder geval tot de 18-jarige leeftijd, en indien zelfstandig studerend, tot de 21-jarige leeftijd. De zogenoemde Trema-normen geven richtlijnen voor het eigen aandeel van ouders in de kosten van een kind en voor de hoogte van de bijdrage. Sedert 1 april 2013 is er een nieuwe richtlijn voor het berekenen van de kinderalimentatie. Indien de bijdrage voor de kinderen is vastgesteld, zal de ene ouder aan de andere een bijdrage voor de kinderen moeten betalen. Het is echter ook mogelijk om een zogenaamde kinderrekening te openen waarop beide ouders een financiële bijdrage doen en waarop ook de kinderbijslag wordt gestort. Beide ouders bepalen dan samen de verdeling van de kosten voor de kinderen.

De alimentatiebijdrage wordt verhoogd met een jaarlijks vastgesteld wettelijk indexeringspercentage. Wanneer er sprake is van een structurele wijziging van omstandigheden, kan de hoogte van de alimentatie worden aangepast. Zo kan het zijn dat een van de twee ouders meer of juist minder is gaan verdienen, dat de gezinssituatie verandert of dat er een wijziging is opgetreden in maandelijkse lasten.

Partneralimentatie
Na beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap blijft er tussen de ex-partners een financiële zorgplicht bestaan. Deze zorgplicht kan ertoe leiden dat de ene aan de andere echtgenoot een bijdrage in het levensonderhoud moet betalen (partneralimentatie). De hoogte van de bijdrage en de duur van de alimentatieverplichting, is afhankelijk van de concrete situatie.
Voorwaarde is dat er behoefte is aan financiële ondersteuning aan de zijde van de alimentatiegerechtigde en dat er draagkracht is aan de zijde van de alimentatieplichtige. Aerts Leimena advocaten beschikt over specialistische kennis om de behoefte en draagkracht te berekenen.

Het recht op partneralimentatie bestaat in beginsel voor de duur van 12 jaar, te rekenen vanaf het moment van echtscheiding. Als het huwelijk minder dan 5 jaar heeft geduurd en er geen kinderen uit dat huwelijk zijn geboren, dan geldt de verplichting net zo lang als het huwelijk heeft geduurd.
Partneralimentatie is anders dan de kinderalimentatie fiscaal belast als inkomen bij de alimentatiegerechtigde en is als persoonlijke verplichting aftrekbaar voor de alimentatieplichtige.

Net zo als de kinderalimentatie wordt ook deze bijdrage in beginsel jaarlijks verhoogd met een jaarlijks vastgesteld wettelijk indexeringspercentage en kan de bijdrage in het levensonderhoud worden gewijzigd wanneer er sprake is van gewijzigde omstandigheden.