Erfrecht

Wanneer iemand overlijdt, moet de nalatenschap worden verdeeld. In de praktijk blijkt dat het verdelen van de nalatenschap lang niet altijd in goede harmonie kan worden gerealiseerd. Net als in de familierechtpraktijk gaan erfrechtelijke kwesties vaak gepaard met heftige emoties. “Oud zeer” of “nieuw zeer”, indien de erflater in het testament anders heeft bepaald, dan gehoopt of verwacht, leiden regelmatig tot hoog oplopende conflicten. Emoties en communicatieproblemen staan een oplossing dan vaak in de weg.
Indien u in een dergelijke situatie verzeild bent geraakt, ontrafelen wij als adviseur of als mediator met u de nalatenschap en de wijze waarop die verdeeld moet worden en zoeken wij met u naar een passende oplossing. Soms is de oplossing in een erfrechtelijke kwestie te vinden in overleg tussen de nabestaanden, met de executeur of de notaris. Het kan ook voorkomen dat een procedure voor de kantonrechter of rechtbank gevoerd moet worden. Wij geven ook graag advies in een vroeg stadium, in het kader van estate planning, een check up van het testament en de huwelijkse voorwaarden of ten aanzien van de erfrechtelijke consequenties van samenwonen of hertrouwen.
Erfrechtelijke geschillen waarin wij adviseren en procederen hebben betrekking op:

  • de geldigheid en uitleg van een testament en (bijzondere) overeenkomsten;
  • de wijze van verdeling van een nalatenschap tussen de erfgenamen;
  • de afgifte van (quasi-)legaten;
  • de vaststelling en opeisbaarheid van legitieme porties en aanspraken;
  • het functioneren van een executeur of een (ex-)gevolmachtigde;
  • de vaststelling van (niet-opeisbare) erfdelen;
  • het recht op informatie en de verkrijging daarvan;
  • verjaring in het erfrecht.

    Wilt u meer weten, maak dan gerust een afspraak of maak gebruik van ons gratis 30 minuten adviesgesprek.