Pensioen

ls ex-echtgenoten heeft u na de echtscheiding recht op verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen die volgt uit de Wet op de Verevening van de Pensioenrechten. U kunt vanzelfsprekend ook afwijkende afspraken maken over het ouderdomspensioen.

Indien u een eigen onderneming heeft en pensioenaanspraken in uw eigen onderneming zijn opgebouwd is op grond van de uitspraken van de Hoge Raad bepaald dat u deze aanspraken extern dient af te storten ten behoeve van uw ex-echtgenoot. Hiermee wordt voorkomen dat deze pensioenaanspraken door bijvoorbeeld het faillissement van de onderneming illusoir worden. Aerts Leimena advocaten kan  u meer vertellen over de mogelijkheden van verdeling van het pensioen.