Ouderschapsplan

Kinderen en ouderschapsplan

Als ouders uit elkaar gaan, verandert er veel voor de kinderen. Zij zouden in geen geval de dupe mogen worden van een scheiding. Het is dan ook van belang dat er goede afspraken worden gemaakt over en voor de kinderen: de verblijfplaats, de verdeling van de zorg – en opvoedingstaken, de wijze waarop u met elkaar over de kinderen communiceert en de verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). De afspraken worden in een ouderschapsplan vastgelegd. Dit ouderschapsplan dient in beginsel met het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank te worden ingediend. Het kantoor streeft ernaar om ouders zoveel als mogelijk in onderling overleg tot afspraken over de kinderen te laten komen.
Download hier het model ouderschapsplan.