Verbintenissenrecht

Een verbintenis is een rechtsbetrekking tussen twee partijen waarbij de ene partij verplicht is tot het leveren van een prestatie waar de andere partij recht op heeft. Die partijen kunnen aan beide kanten (schuldenaar en schuldeiser) zowel privé persoon als ook rechtspersoon zijn. Denk bijvoorbeeld aan een verbintenis waarbij A aan B € 10.000,00 leent, welk bedrag B in 10 maandelijkse termijnen aan A terug dient te betalen.

Het verbintenissenrecht is onderdeel van het civiele recht en regelt onder meer de verbintenissen in het algemeen, de verbintenissen “overeenkomst” en “onrechtmatige daad” en andere verbintenissen (zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking).

De koopovereenkomst, de huurovereenkomst, algemene voorwaarden, overeenkomst van opdracht, het zijn vooral deze overeenkomsten waar wij specifieke kennis van hebben. In het voortraject kunnen wij u adviseren over de inhoud en totstandkoming van de overeenkomst. Mocht u problemen ondervinden bij de uitvoering van de overeenkomst, kunnen wij u evenzeer juridisch bijstaan.