Huurrecht

Het huurrecht is veelomvattend.Het wetboek bevat verschillende regelingen voor de huur van woonruimte, bedrijfsruimte en al het overige. Naast het burgerlijk wetboek zijn er een heel aantal regelingen en besluiten die de (ver)huur aangaan.

Huurder en verhuurder kunnen een geschil krijgen over verschillende kwesties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
– de totstandkoming van de huurovereenkomst; welke regime is van toepassing? Is sprake van woonruimte, of van bedrijfsruimte en wat voor bedrijfsruimte in dat geval. Een en ander is van belang voor de rechten en verplichtingen van zowel huurder als verhuurder;
– de huurprijs en de aanpassing daarvan, wat is mogelijk en op welke momenten?
– medehuur, onderhuur en voortzetting van de huur, wat is er mogelijk?
– welke gebreken komen voor wiens rekening?
– Het einde van de huurovereenkomst. In het algemeen geldt dat de huurder van woonruimte in hoge mate wordt beschermd. Beëindiging van de huurovereenkomst door de verhuurder is niet zomaar mogelijk. Er zijn wel mogelijkheden voor de verhuurder om de woning voor een korte tijd te verhuren, echter moet dit goed worden vastgelegd en onder de wettelijke regeling vallen.

Voor vragen over huur en verhuur kunt u uiteraard contact opnemen