Adoptie

In juridische zin is adoptie de breuk van de familieband tussen de biologische ouders en hun kind en tegelijkertijd de vaststelling van een nieuwe wettelijk geldende familieband tussen de adoptieouders en het kind. Indien een kind geadopteerd wordt krijgt het de achternaam van de adoptief ouder, terwijl dit kind ook het erfrecht op de nalatenschap bij overlijden van de adoptief ouder krijgt. Voor adoptie moet een procedure worden doorlopen. De procedure die voor een kind uit eigen land moet worden gevoerd is anders dan de procedure die voor een kind uit het buitenland moet worden gevoerd. Ten aanzien van de buitenlandse adopties is er per 1 januari 2009 een nieuwe wetgeving van kracht. Een paar van gelijk geslacht kan gezamenlijk een buitenlands kind adopteren. Ook voor binnenlandse adopties is er met ingang van 1 januari een wijziging opgetreden. De duo-moeder (de partner van de moeder) die het kind wil adopteren, dat is geboren in een relatie hoeft niet langer meer gedurende 3 jaar samen te wonen met de moeder. Bovendien is er al op 4 oktober 2011 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, dat regelt dat de duo-moeder geen adoptieprocedure meer hoeft te volgen om als juridisch ouder van het kind van haar partner te worden erkend.