Procedure

Een echtscheidingsprocedure vangt aan met een echtscheidingsverzoek. Een echtscheidingsverzoek kan samen worden ingediend maar ook zelfstandig.
In een echtscheidingsverzoek zal worden aangegeven dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Dit betekent dat er geen basis meer is voor de relatie en de partners hebben besloten uit elkaar te gaan. Naast het verzoek aan de rechtbank om de echtscheiding uit te spreken komen er vaak ook nog andere zaken in het verzoek aan de orde. Deze andere zaken worden nevenvoorzieningen genoemd. U moet hierbij denken aan een regeling voor de kinderen, alimentatie voor de partner, de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden, het gebruik van de voormalige echtelijke woning en de verdeling van de pensioenen.
De echtscheidingsprocedure kan enige tijd in beslag nemen. In sommige gevallen is het niet mogelijk de beslissing van de rechter in de echtscheidingsprocedure af te wachten, bijvoorbeeld omdat één van de twee partijen een bijdrage nodig heeft om in het levensonderhoud te voorzien of indien een voorlopige beslissing moet worden genomen over het gebruik van de voormalige echtelijke woning. Er bestaat dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening bij de rechtbank te verzoeken. De rechtbank kan dan een voorlopige beslissing nemen. Deze beslissingen gelden vervolgens gedurende de echtscheidingsprocedure.
De echtscheidingsprocedure eindigt in een beschikking waarin de echtscheiding wordt uitgesproken en een beslissing wordt genomen op de eventuele nevenvoorzieningen. Met de beslissing van de rechtbank bent u echter nog niet van echt gescheiden. Pas indien de beschikking in de registers van het huwelijksregister is ingeschreven, is de echtscheiding formeel.