Ondertoezichtstelling/ uithuisplaatsing

De meest voorkomende maatregelen om een kind te beschermen is ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Deze maatregelen kunnen door de kinderrechter worden opgelegd, indien de kinderrechter van mening is dat een gezin hulp nodig heeft bij het opvoeden van het kind. In het geval een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken krijgt het kind een gezinsvoogd toegewezen van Bureau Jeugdzorg, die helpt bij de opvoeding. Indien de ondertoezichtstelling niet voldoende is kan de rechter besluiten tot een machtiging voor uithuisplaatsing. In dat geval wordt een kind in een instelling of bij een pleeggezin geplaatst. Aerts Leimena advocaten kan u als ouder(s) in dit proces begeleiden .