Afstamming

“Vader van een kind is de man die op het tijdstip van de geboorte van het kind is gehuwd”, zo is dat in de wet vastgelegd. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer kinderen buiten het huwelijk worden geboren. Dat betekent dat de biologische vader niet automatisch ook de juridische vader is. De vader kan het kind met toestemming van de moeder erkennen en -dat wordt toch regelmatig vergeten – de rechtbank vragen om in het gezagsregister op te nemen dat hij samen met de moeder het ouderlijk gezag over het kind zal uitoefenen. Het formulier kunt u hier downloaden, printen, invullen en toesturen aan de rechtbank. U ontvangt van de rechtbank bericht dat aan uw verzoek is voldaan en een uittreksel uit het gezagsregister.

Mocht de moeder geen toestemming willen geven voor erkenning of niet samen met u met het ouderlijk gezag belast willen worden, dan kan de rechter worden verzocht vervangende toestemming voor de erkenning te verlenen en/ of te bepalen dat u samen met de moeder wordt belast met het ouderlijk gezag.

Ook andersom kunnen er problemen ontstaan: de moeder wenst dat de biologische vader het kind erkent, maar vader wil niet meewerken. Moeder heeft dan de mogelijkheid om via de rechtbank af te dwingen dat vader als juridisch vader op de geboorteakte van het kind wordt vermeld. Het vaderschap wordt dan gerechtelijk vastgesteld.