Ontwikkelingen in de huurkorting van bedrijfsruimtes door de lockdown

Kristien Aerts: “Recente ontwikkelingen binnen de rechtspraak zijn van belang voor huurders en verhuurders van bedrijfsruimte die te maken hebben gehad met omzetverlies van de huurder. Op 14 september heeft het gerechtshof Amsterdam bepaald dat de TVL (tegemoetkoming vaste lasten) niet moeten worden opgeteld bij de omzet, maar moeten worden afgetrokken van de totale vaste lasten, waartoe ook de huur behoort. Het gaat hierbij ook nog om TVL waarop recht bestaat, niet uitsluitend om reeds uitgekeerde TVL. Deze uitspraak is anders dan een aantal eerdere uitspraken van kantonrechters, waardoor het de resultaat van de berekening voor de huurkorting voor een huurder wel eens ik veel lager kan uitvallen.”

Uitspraak Hoge Raad
Inmiddels buigt ook ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, zich over dit vraagstuk. De Procureur-Generaal, degene die advies uitbrengt aan de Hoge Raad, heeft een gelijksoortig advies uitgebracht aan de Hoge Raad. Als dit wordt gevolgd, zullen ook lagere rechters deze methode gaan toepassen. Uitgangspunt blijft dat het nadeel gelijk (50/50) tussen verhuurder en huurder wordt verdeeld. “Sharing the pain”, het motto op grond waarvan de huurkorting onder meer wordt toegewezen, betekent dus niet dat de verhuurder vanwege corona uit solidariteit altijd een deel van de omzetterugloop van de huurder moet compenseren.

De volledige uitspraak van het Hof Amsterdam is te vinden op www.rechtspraak.nl onder nummer ECLI:NL:GHAMS:2021:2728

Gratis 30 minuten adviesgesrpek
Wil je hier meer over weten? Maak dan hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.