ACTUEEL: Huurachterstand bedrijfsruimte tijdens de Corona-crisis

Huurachterstand coronacrisis

Sinds het uitbreken van de Coronacrisis zijn er bedrijven die, als gevolg door omzetdaling of zelfs volledig omzetverlies, de huur van hun pand (tijdelijk) niet meer kunnen betalen. Voor deze bedrijven zijn er afspraken gemaakt tussen de brancheorganisaties. In april vorig jaar is er een akkoord bereikt waarin een pakket aan steunmaatregelen voor huurders is opgenomen die in betaalproblemen zijn gekomen. Het is evenwel een richtlijn waaraan verhuurders zich in beginsel niet hoeven te houden.”
Rechtspraak
Sinds april 2020 heeft de rechter zich een aantal keer gebogen over de vraag of en hoeveel huur de huurder die omzetverlies lijdt, dient te betalen tijdens deze periode van crisis. De rechter heeft een aantal keer geoordeeld dat er sprake is van een gebrek – verhuurder verschaft niet het huurgenot dat de huurder bij het aangaan mag verwachten – als gevolg van de overheidsmaatregelen die er zijn genomen door het gedwongen sluiten van met name horeca- en winkelpanden. Aansprakelijkheid daarvoor is evenwel veelal uitgesloten in de huurovereenkomst.

Daarnaast is de rechter in veel gevallen van oordeel dat ook sprake is van onvoorziene omstandigheden. Om die reden kan de opschorting van de huur gerechtvaardigd zijn, waarbij verschillende percentages worden gehanteerd, van 25-33% tot 50%, over een bepaalde periode.

Ons advies
Kristien Aerts: “Met deze uitspraken in het achterhoofd kan het nuttig zijn eerst met uw verhuurder in gesprek te gaan als u de huur tijdelijk niet kunt betalen. Uiteraard geldt dit ook voor de verhuurder: probeer er eerst met uw huurder uit te komen, voordat u naar de rechter stapt. Een verhuurder kan immers gebaat zijn bij het voortzetten van de huur met een goede huurder, ook na het coronatijdperk.”

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Heeft u behoefte aan persoonlijk advies? Bel dan voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak