Informatie- en energiebesparingsplicht

U heeft er als ondernemer vast al over gehoord: Wanneer uw bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruikt, heeft u sinds juli 2019 te maken met nieuwe regelgeving.

Kristien Aerts: “De informatieplicht energiebesparing is een aanpassing en uitbreiding van de Wet Milieubeheer. Dit houdt in dat u via het Loket van RVO.NL een opgave moet doen van de getroffen energiebesparende maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.”

 

Controleer of u moet rapporteren

Of u moet voldoen aan deze informatieplicht kunt u hier zelf checken door uw eigen jaarcijfers in te vullen. Houd er rekening mee dat u bij het totale energieverbruik de zelfopgewekte energie niet in mindering mag brengen.

Als uit deze check blijkt dat er een informatie- en energiebesparingsplicht is, kan via hetzelfde stappenplan worden beoordeeld hoe u aan die informatieplicht kan voldoen. Dit is per bedrijfstak verschillend. De informatieplicht geldt niet voor bedrijven die vergunningsplichtig zijn (type C), glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan ETS en bedrijven die deelnemen aan het MJA3 convenant.

 

Hoe werkt het?

De informatie dient online te worden aangeleverd via mijn.rvo.nl. Hiervoor is een e-herkenning niveau 1 vereist. Wanneer u deze niet heeft, kunt u er een aanvragen bij een leverancier welke hier te vinden zijn. Deze aanvraag duurt ongeveer 5 werkdagen.

Voor elke maatregel die vervolgens op de lijst per bedrijfstak is opgenomen dient te worden aangevinkt of die maatregel al dan niet is toegepast. Het is vervolgens het bevoegd gezag (veelal de gemeente) die deze informatie beoordeelt om te bezien of aan de verplichtingen is voldaan.

 

Waar moet u aan denken?

Er kunnen allerlei verschillende energiebesparende maatregelen getroffen worden. Dit kan per bedrijfstak verschillen. De maatregelen zijn dan ook in thema’s verdeeld. Wel moet elke bedrijfstak tenminste maatregelen treffen ten aanzien van verlichting, verwarming, ventilatie en isolatie.

 

Wat als u niet voldoet aan de nieuwe informatieplicht?

Als er geen of een onjuiste rapportage wordt ingediend en dus niet wordt voldaan aan de verplichting, wordt dit als een overtreding gezien, waartegen handhavend opgetreden kan worden. Als daaraan vervolgens ook niet wordt voldaan, volgt een sanctie. Het gaat hier overigens om het niet voldoen aan de informatieplicht, (nog) niet aan de maatregelen zelf.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Ik kan me voorstellen dat u als ondernemer andere zaken aan uw hoofd heeft dan het uitzoeken van deze wettelijke verplichting. Heeft u vragen over deze nieuwe regelgeving? Dan kunt u hier altijd een afspraak maken voor een gratis 30 minuten adviesgesprek. Ik vertel u graag meer over deze nieuwe regelgeving.