Na levering woning blijken er toch gebreken te zijn, wat nu?

Kristien Aerts: “Verkopers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor (verborgen) gebreken. In de meeste koopovereenkomsten is evenwel bepaald dat gewone gebreken voor rekening en risico van de koper blijven. Dit is anders bij gebreken die normaal gebruik belemmeren, maar ook daar zijn weer uitzonderingen op mogelijk. Controleer de koopovereenkomst en zorg ervoor dat de klacht tijdig gemeld wordt.”

 

Wanneer wordt u aansprakelijk gesteld?

Een woning dient die eigenschappen te bezitten die het normaal gebruik mogelijk maken. Komen er (verborgen) gebreken aan het licht, dan kan de verkoper daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

 

Wat staat er in de koopovereenkomst?
In een aantal gevallen zal die aansprakelijkheidstelling evenwel niet succesvol zijn: beoordeeld dient te worden wat er in de koopovereenkomst daarover is opgenomen. De meest gebruikte koopovereenkomsten bepalen dat gebreken (ook onzichtbare) die er zijn op het moment van tekenen voor rekening en risico komen van de koper. Dit wordt anders als er sprake is van een gebrek die het normaal gebruik als woning in de weg staat.
Tevens kan er een zogenaamde ouderdomsclausule in de koopovereenkomst zijn opgenomen, die het risico van gebreken bij de koper legt.

 

Mededelingsplicht verkoper en onderzoeksplicht koper
De verkoper dient een gebrek te melden als hij daarvan afweet (of had moeten weten). Anderzijds rust op de koper een onderzoeksplicht voor gebreken die de koper makkelijk zelf had kunnen ontdekken.

 

(Verborgen) gebrek tijdig melden
Tenslotte is het van groot belang dat het (verborgen) gebrek door de koper tijdig gemeld wordt. Een termijn van 2 maanden wordt veelal als tijdig geoordeeld, maar daarop zijn uitzonderingen mogelijk.

 

Heeft u te maken met een (verborgen) gebrek en wilt u weten wat u nu moet doen? Neem dan contact met mij op, ik help u graag.