Wat is belangrijk om te weten over een ouderdomsclausule?

Kristien Aerts: ” In de koopovereenkomst van een oudere woning kan een ouderdomsclausule zijn opgenomen. In die ouderdomsclausule is opgenomen dat de koper weet dat het een oude woning is, hetgeen betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden, aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen

Verkoper sluit daarmee aansprakelijkheid van (verborgen) gebreken uit, waarvoor hij normaliter volgens de wet en ook volgens de standaardbepalingen van veel koopovereenkomsten wel aansprakelijk is.

Als koper nadat hij de woning aan hem is geleverd er achter komt dat er ernstige gebreken zijn, zal hij daartoe in veel gevallen de verkoper als gevolg van de ouderdomsclausule niet met succes kunnen aanspreken.

Als u als koper deze ouderdomsclausule in de koopovereenkomst ziet staan, is het zaak een goed onderzoek te laten uitvoeren door een bouwkundige om te bezien of u niet voor verrassingen komt te staan. Als er uit dat onderzoek blijkt dat er twijfel is over bijvoorbeeld de staat van het dak, is het aan te raden verder onderzoek te laten verrichten.

Als verkoper moet u er op letten dat de clausule niet te algemeen is omschreven. Hoe specifieker hoe beter. Bovendien geldt dat de ouderdomsclausule niet ziet op nieuw aangebrachte verbeteringen in de woning, bijvoorbeeld op een nieuwe aanbouw.

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Ik adviseer u graag omtrent de omschrijving van de ouderdomsclausule, dan wel de uitleg daarvan. Beter voorkomen dan genezen.’’ Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak.