Algemene voorwaarden, de belangrijke kleine lettertjes!

Kristien Aerts: “Het opstellen van goede algemene voorwaarden die bij u passen, ook wel de ‘kleine lettertjes’ genoemd, is verstandig én belangrijk. Zo kunt u conflicten voorkomen.”

 

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden worden gebruikt bij het sluiten van overeenkomsten. Denk hierbij aan een koopovereenkomst of een overeenkomst met een aannemer of advocaat.
In die algemene voorwaarden worden regels opgenomen die van toepassing zijn op de overeenkomst en bevatten bijvoorbeeld regels over betalingsvoorwaarden, regels bij geschillen en uitsluiting van aansprakelijkheid. Het zijn regels die niet over de kern van de overeenkomst gaan zoals de prijs of hoeveelheid. Dit moet in de overeenkomst zelf zijn opgenomen en niet in de algemene voorwaarden.

De gebruiker stelt de algemene voorwaarden op voor al zijn overeenkomsten.

 

Wanneer algemene voorwaarden ter inzage?

De wederpartij (de klant) is al snel gebonden aan de algemene voorwaarden. Voorwaarde is dat ze voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst kennis heeft kunnen nemen van de inhoud. Dat geldt ook als de wederpartij de algemene voorwaarden niet heeft gelezen of de inhoud daarvan niet kent. De gebruiker moet wel een redelijke mogelijkheid hebben geboden om van die voorwaarden kennis te nemen. Zo kunnen ze op de achterkant van het briefpapier staan of met de opdrachtbevestiging worden meegezonden.

Dit is slechts anders als dat bijna niet te doen is voor de gebruiker. De NS hoeft bijvoorbeeld niet bij de verkoop van elk treinkaartje de algemene voorwaarden te verstrekken. Maar er moet wel een mogelijkheid zijn voor de klant om daar op andere wijze kennis van te nemen.

 

Onredelijke algemene voorwaarden?

Er is dus vrij snel sprake van gebondenheid aan de algemene voorwaarden. Daar tegenover staat dat de wederpartij een beroep kan doen op vernietiging van een of meer algemene voorwaarden, ook al is hij daarmee akkoord gegaan. Dat is mogelijk als de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen of in het geval de voorwaarde onredelijk bezwarend is. Op deze laatste grond kan alleen een beroep worden gedaan door consumenten en door kleine ondernemers. Er is in de wet een zogenaamde zwarte lijst en grijze lijst opgesteld waarin bedingen zijn opgenomen die als onredelijk bezwarend worden aangemerkt (zwarte lijst) dan wel worden deze vermoed onredelijk bezwarend te zijn (grijze lijst).

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van algemene voorwaarden of wilt u laten controleren of deze in orde zijn? Maak dan een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek. Ik help u graag.