Wij wensen u fijne feestdagen!

Aerts Leimena advocaten wenst u prettige kerstdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar!

Heeft u in 2021 juridisch advies nodig? Wij helpen u graag met onze eerlijke en professionele kijk op zaken. Bekijk onze specialisaties op onze website en maak alvast een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.

Let op: per 1 januari wijzigingen energielabel

Het energielabel voor woningen en utiliteitsgebouwen gaat veranderen. Kristien Aerts: “Het is volgend jaar voor woningeigenaren niet langer mogelijk om online een energielabel aan te vragen. U moet hiervoor een afspraak maken met een vakbekwaam energieadviseur die bij u thuis langskomt.”

Werkwijze
Deze adviseur berekent hoeveel energie er nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling van uw woning. Hiervoor wordt er gekeken naar de aanwezige installaties, zoals de cv-ketel en zonnepanelen. Daarnaast gaat de adviseur kijken hoe goed uw huis geïsoleerd is. Denkt u hierbij aan vloerisolatie, gevelisolatie, dakisolatie of dubbelglas.

Op deze manier wordt het energielabel nauwkeuriger vastgesteld en is het mogelijk om verbeterpunten aan te wijzen. Deze aanbevelingen voor verduurzaming komen ook op het energielabel te staan.

Kosten nieuw energielabel
De prijs van een energielabel hangt af van het type woning, de beschikbare documenten en de tijd die de energieadviseur nodig heeft om alles op te nemen. Naar verwachting zullen de kosten voor een energielabel bij een eengezinswoning uitkomen op zo’n € 190,00 en bij appartementen om gemiddeld € 100,00. Uiteindelijk bepaalt uw energieadviseur de prijs van het energielabel. De uiteindelijke prijs zal na 1 januari 2021 duidelijk worden.

VEL blijft geldig
Als u al een geregistreerd VEL heeft blijft die nog 10 jaar geldig.

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Heeft u vragen over het energielabel van uw woning of utiliteitsgebouw? Bel dan voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak.

Voorkom conflicten bij uw nalatenschap

In de praktijk blijkt dat het verdelen van de nalatenschap lang niet altijd in goede harmonie kan worden gerealiseerd. Emoties en communicatieproblemen staan een oplossing dan vaak in de weg.

Maurena Leimena: “Indien u in een dergelijke situatie verzeild bent geraakt, ontrafelen wij als adviseur met u de nalatenschap en de wijze waarop die verdeeld moet worden en zoeken wij met u naar een passende oplossing. Soms is de oplossing in een erfrechtelijke kwestie te vinden in overleg tussen de nabestaanden, met de executeur of de notaris. Wij geven ook graag advies in een vroeg stadium, denk bijvoorbeeld aan een check-up van uw testament of advies over erfrechtelijke consequenties bij samenwonen of (her)trouwen.”

Klik hier voor meer informatie of maak gebruik van ons gratis 30 minuten adviesgesprek.

Actueel: Huizenmarkt trekt zich niets aan van coronacrisis

Ondanks de coronacrisis draait de woningmarkt op volle toeren.

Kristien Aerts: “Het gebeurt waarschijnlijk niet dagelijks dat u een woning of andere onroerende zaak (ver)koopt. Meestal gaat die koop en levering gewoon goed, maar er kunnen allerlei problemen voor, tijdens en na de koop en levering ontstaan. Ook hier is voorkomen beter dan genezen. Als specialist in onroerend goed adviseer ik u graag bij de (ver)koop van uw woning.

Let op: per 1 januari 2021 vinden er wijzigingen in de overdrachtsbelasting plaats, kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij koop van een woning, beleggers gaan 8% overdrachtsbelasting betalen.”

Maak een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek (persoonlijk, telefonisch of middels video call).

Indexeringspercentage alimentatie 2021

Het wettelijke indexeringspercentage voor alimentatie wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Elk jaar veranderen de lonen en daarom wordt dit ook doorberekend in het vastgestelde alimentatie bedrag. Per 1 januari 2021 stijgt de kinder- en/of partneralimentatie weer met 3%.

Maurena Leimena: “Maar let op, dit gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogt, zult u diegene hierop moeten wijzen. Ook is het mogelijk dat de wettelijke indexering wordt uitgesloten.“

indexeringspercentageWettelijke indexering
De wettelijke indexering geldt voor door de rechter vastgestelde alimentatie en voor overeengekomen alimentatie slechts voor zover deze verplichting uit de wet voortvloeit. Het nieuwe percentage wordt vastgesteld aan de hand van het loonindexcijfer. Het vastgestelde indexeringspercentage wordt eerst berekend over de vastgestelde bijdrage en vervolgens elke keer over de laatst gewijzigde bijdrage. Met toepassen van de wettelijke indexering wordt bereikt dat eenmaal vastgestelde of overeengekomen alimentatie ondanks wijzigingen in de hoogte van de lonen blijven beantwoorden aan de wettelijke maatstaf van de draagkracht. Tevens wordt op deze wijze voorkomen dat degene die alimentatie ontvangt elk jaar aanpassing van de uitkering moet vragen in verband met inflatie.

Verhoging gaat niet vanzelf
Het doorvoeren van de wettelijke indexering gaat niet vanzelf! Wanneer de onderhoudsplichtige het bedrag niet uit zichzelf verhoogd, zult u diegene hierop moeten wijzen. Dit kunt u doen door een brief te schrijven of de persoon op de wettelijke verhoging te attenderen. Wanneer u een brief schrijft, kunt u het beste ook gelijk het nieuwe bedrag vermelden. Dit bedrag kunt u berekenen op de website van het Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage.
Niet geinde wettelijke indexering is onderhevig aan verjaring van vijf jaar. Maar niet betaalde wettelijke indexering, zelfs langer dan vijf jaar geleden, kan later nog wel verrekend worden met te veel betaalde alimentatie.

Uitsluiten
De wettelijke indexering kan ook uitgesloten worden. Dit kan zowel door de partijen bij overeenkomst als door de rechter bij rechterlijke uitspraak. Voorbeelden hiervan zijn wanneer het inkomen van de onderhoudsplichtige niet zoveel stijgt als het loonindexcijfer aangeeft of wanneer het salaris naar buitenlandse maatstaven wordt vastgesteld.
Naast dat het percentage uitgesloten kan worden, is het ook mogelijk om de wettelijke indexering voor een bepaalde periode uit te sluiten.

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Bent u benieuwd of uw alimentatie nog wel goed geregeld is? Wilt u uw alimentatie opnieuw laten beoordelen of heeft u andere vragen? Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak.

Wat als mijn facturen maar niet betaald worden?

Een niet betalende opdrachtgever is erg vervelend. U mist niet alleen het geld maar het kost u ook nog eens tijd en energie die u liever aan iets anders zou willen besteden.
Kristien Aerts: “Ik pak de incassering graag snel en professioneel voor u op tegen een aantrekkelijk tarief, zodat u zich kunt richten op uw eigen werkzaamheden. In eerste instantie zal ik de incassozaak beoordelen op haalbaarheid en u op basis daarvan een helder en eerlijk advies geven zodat u weet waar u aan toe bent. Maak nu een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek via 085 047 35 53 of plan online een afspraak in.”

Kijk hier meer informatie en de werkwijze van Aerts Leimena advocaten.

11 september 2020, 10 jaar dag van de scheiding.

Op de Dag van de Scheiding is er extra aandacht voor het belang van een zorgvuldige scheiding. Hoe kunt u het beste scheiden? Wat zijn uw rechten en plichten? Wat gebeurt er met de kinderen? Er zijn verschillende manieren om uit elkaar te gaan. Het is belangrijk om te kiezen voor de manier die het beste bij u/jullie past.

Maurena Leimena: “Als vFAS-advocaat/mediator help ik u op kundige wijze door alle aspecten van de scheiding heen. Samen bekijken we hoe de scheiding voor u (en de kinderen) het beste afgewikkeld kan worden op juridisch, financieel én emotioneel gebied.”

Niet alleen op de Dag van de Scheiding, maar het hele jaar kunt u bij Aerts Leimena advocaten terecht voor een vrijblijvend adviesgesprek. Dan informeren wij u graag over wat er allemaal komt kijken bij een scheiding. Wilt u op de Dag van de Scheiding een afspraak maken, neemt u dan van tevoren contact met ons op via 085 047 35 53 of vul ons contactformulier in. Vanzelfsprekend bieden wij de mogelijkheid om persoonlijk, telefonisch of via videobellen uw vragen te beantwoorden.

Kijk hier voor meer informatie of op www.dagvandescheiding.nl

Onenigheid over het verdelen van de erfenis?

Het verdelen van de erfenis zorgt regelmatig voor vervelende conflicten bij families en nabestaanden. Samen tot een oplossing komen is dan heel erg lastig, zeker met alle heftige emoties die ook nog eens meespelen.

Maurena Leimena: “Wanneer u in een soortgelijke situatie terecht bent gekomen, help ik u graag als adviseur of mediator om te zoeken naar een passende oplossing. Dit kan middels een overleg maar het kan ook voorkomen dat een procedure voor de kantonrechter of rechtbank gevoerd moet worden. Wilt u weten wat ik voor u kan betekenen? Maak dan een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek via 085 047 35 53 of plan hier online een afspraak in.”

Samenwerken met lokale partners

Maurena Leimena en Kristien Aerts werken als advocaat onder de naam “Aerts Leimena advocaten” en hebben een kantoor in Steenbergen en Dordrecht.

Kristien Aerts: “Ik hecht veel waarde aan samenwerkingen met lokale partners. Zoals met Thiemen Vermeulen (op de foto) voor onze social media berichten en het up-to-date houden van de website. Aerts Leimena advocaten is ook aangesloten bij Ons Steenbergen. Ons Steenbergen zet zich in om duurzame samenwerkingen tussen ondernemers in het stadshart te creëren en de wensen te behartigen. Dit alles gebeurt waar nodig natuurlijk in goed overleg en in samenspraak met de gemeente. Iets waar ik mezelf als bestuurslid graag voor inzet!”

Zijn uw algemene voorwaarden nog up-to-date?

De algemene voorwaarden vormen de basis van uw onderneming. Ze geven immers aan onder welke condities u handelt. Denk bijvoorbeeld aan betaaltermijnen, klachttermijnen, beperkingen van aansprakelijkheid etc. Ze zijn onderdeel van de overeenkomst als ze tussen u en de contractspartij zijn overeengekomen.

Zwarte en grijze lijst
Kristien Aerts: “Niet alles kan of mag in de algemene voorwaarden worden opgenomen. In de wet is een zwarte en grijze lijst opgenomen waarin bepalingen staan waarop de gebruiker geen beroep kan doen ten aanzien van particulieren; de bepalingen in de zwarte lijst zijn onredelijk bezwarend, van de bepalingen in de grijze lijst zijn wordt vermoed dat ze onredelijk bezwarend zijn.”

Accepteren algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden dienen voorafgaande of bij het totstandkomen van toepassing te worden verklaard. Indien bijvoorbeeld pas bij het toezenden van de factuur voor het eerst naar de algemene voorwaarden wordt verwezen, (en dus niet eerder zijn overeengekomen), kan daarop geen beroep worden gedaan.

De wederpartij dient redelijkerwijs kennis te kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Het best is als u ze meestuurt met de offerte en voor akkoord laat tekenen, maar ook op elektronische weg of mondeling kunnen deze worden geaccepteerd.

Gebondenheid aan algemene voorwaarden wordt vrij snel aangenomen, kennis van de inhoud van de voorwaarden wordt niet vereist.

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Wij kunnen algemene voorwaarden voor u opstellen of nazien. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan online een afspraak https://bit.ly/2x76Zly