Zijn uw algemene voorwaarden nog up-to-date?

De algemene voorwaarden vormen de basis van uw onderneming. Ze geven immers aan onder welke condities u handelt. Denk bijvoorbeeld aan betaaltermijnen, klachttermijnen, beperkingen van aansprakelijkheid etc. Ze zijn onderdeel van de overeenkomst als ze tussen u en de contractspartij zijn overeengekomen.

Zwarte en grijze lijst
Kristien Aerts: “Niet alles kan of mag in de algemene voorwaarden worden opgenomen. In de wet is een zwarte en grijze lijst opgenomen waarin bepalingen staan waarop de gebruiker geen beroep kan doen ten aanzien van particulieren; de bepalingen in de zwarte lijst zijn onredelijk bezwarend, van de bepalingen in de grijze lijst zijn wordt vermoed dat ze onredelijk bezwarend zijn.”

Accepteren algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden dienen voorafgaande of bij het totstandkomen van toepassing te worden verklaard. Indien bijvoorbeeld pas bij het toezenden van de factuur voor het eerst naar de algemene voorwaarden wordt verwezen, (en dus niet eerder zijn overeengekomen), kan daarop geen beroep worden gedaan.

De wederpartij dient redelijkerwijs kennis te kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Het best is als u ze meestuurt met de offerte en voor akkoord laat tekenen, maar ook op elektronische weg of mondeling kunnen deze worden geaccepteerd.

Gebondenheid aan algemene voorwaarden wordt vrij snel aangenomen, kennis van de inhoud van de voorwaarden wordt niet vereist.

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Wij kunnen algemene voorwaarden voor u opstellen of nazien. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan online een afspraak https://bit.ly/2x76Zly