Bereid je voor op de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor de bouw

Kristien Aerts: “Per 1 januari 2024 wordt naar alle waarschijnlijkheid de Wet kwaliteitsboring voor de bouw (Wkb) ingevoerd. Door onder meer wijziging van de aansprakelijkheid na oplevering en van de waarschuwingsplicht van de aannemer en het opschortingsrecht van de opdrachtgever, wordt beoogd de bouwkwaliteit te verbeteren. De nieuwe wet zorgt voor een aantal belangrijke wijzigingen in het bouwrecht. Kennis van die wijzigingen is niet alleen van belang voor de aannemer, maar ook voor de opdrachtgever.”

Een nieuwe aansprakelijkheidsregeling
Door onder meer wijzigingen in de aansprakelijkheid na oplevering wordt beoogd de bouwkwaliteit te verbeteren. De aannemer is namelijk verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt. Daarbij moet de aannemer de klant laten weten hoe hij zich verzekerd heeft tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken. Naast deze wijzigingen worden er nog twee nieuwe regelingen ingevoerd: er moet een opleverdossier door de aannemer aan de opdrachtgever worden verstrekt en er komt een verdergaande informatieplicht door de aannemer aan de bouw van een nieuwbouwwoning voor consumenten.

Strenger bouwtoezicht
Daarnaast komt er een nieuw systeem van bouwtoezicht. Het huidige gemeentelijk toezicht op de naleving van het Bouwbesluit wordt vervangen door private kwaliteitsborging. Onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technisch eisen. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats.

Heeft u vragen over de wijzigingen in het bouwrecht? Aarzel niet en neem gerust contact op, ik help u graag.