Nieuwe wet gecombineerde geslachtsnaam per 1 januari 2024

Maurena Leimena: ”Dankzij de nieuwe wet is het vanaf 1 januari mogelijk om uw kind(eren) een dubbele achternaam mee te geven. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de toenemende vraag vanuit de samenleving naar meer keuzevrijheid in het naamrecht. In vele andere landen, onder meer de meerderheid van de Europese landen, bestaat een dergelijke mogelijkheid al.”

De keuze geldt voor alle kinderen in het gezin

Een dubbele achternaam kan uit maximaal twee namen bestaan en wordt zonder koppelteken geschreven. Stel, de ouders kiezen voor een combinatie van achternamen, maar hebben zelf al een dubbele achternaam, dan kunnen zij slechts één naam van hun eigen combinatie doorgeven. Ouders kunnen vervolgens zelf kiezen in welke volgorde die namen komen te staan. Als ouders voor een dubbele achternaam kiezen voor hun eerste kind in een gezin, dan geldt die keuze ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin.

Een al bestaande dubbele of meervoudige achternaam, die al een eenheid is, bijvoorbeeld Korthals Altes, worden als een enkelvoudige achternaam gezien.

Wanneer er geen keuze wordt gemaakt

Het is niet verplicht een dubbele achternaam te kiezen. Maken ouders geen keuze, dan krijgt een kind de achternaam van de vader of duomoeder in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij ongehuwde of niet geregistreerde partners krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

De nieuwe keuzemogelijkheid geldt ook bij erkenning, vaststelling vaderschap, ontkenning vaderschap en toekenning gezamenlijk gezag. Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk om een combinatie te kiezen van hun achternaam bij geboorte en de namen van hun adoptieouders.

Overgangsregeling

Tot en met een jaar na de datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel kunnen kinderen van dezelfde ouders, geboren op of na 1 januari 2016, de geslachtsnaam van beide ouders in een door hen te bepalen volgorde verkrijgen.

Heeft u vragen over de nieuwe wet? Aarzel niet en neem gerust contact op, ik help u graag.