Betere bescherming van erfgenamen tegen schulden

Per 1 september jl. is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. In de praktijk blijkt dat erfgenamen door bepaalde gedragingen al snel een nalatenschap zuiver aanvaarden zonder dat zij het weten. Dat kan bijvoorbeeld door het meenemen van spullen of het erkennen van een schuld van de erflater. Heeft u eenmaal een keuze gemaakt of door een gedraging een nalatenschap zuiver aanvaardt, dan kon dit voor 1 september niet meer worden teruggedraaid . Het gevolg van zuivere aanvaarding is dat een erfgenaam met zijn privévermogen moet instaan voor schulden van de nalatenschap. Dat kan tot vervelende financiële problemen leiden, als de schulden van de nalatenschap groter zijn dan de baten. Daarom is nu pas sprake van zuivere aanvaarding als een erfgenaam goederen van de nalatenschap verkoopt of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers.

Met de inwerkingtreding van deze wet, is er nog uitzondering gekomen. Dat is het geval waarin de erfgenaam na zuivere aanvaarding wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld. Het gaat dan om schulden die de erfgenaam niet kende en ook niet hoefde te kennen op het moment dat hij de nalatenschap zuiver aanvaardde. Om te voorkomen dat een erfgenaam met privévermogen moet instaan voor een dergelijke schuld, kan de erfgenaam de kantonrechter verzoeken hem te machtigen om de nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden of, als de nalatenschap al is verdeeld, om hem te ontheffen van zijn verplichting de onverwachte schuld uit zijn privévermogen te voldoen.

Wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact met ons op of maak een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.