Een wat oudere woning kopen of verkopen? Let op de ouderdomsclausule!

Een wat oudere woning kopen of verkopen? Let op de ouderdomsclausule!

Kristien Aerts: “Voor een oudere woning kan een ouderdomsclausule worden opgenomen in de koopovereenkomst, waardoor het risico op ernstige gebreken op de koper komt te rusten. Voor zowel koper als verkoper is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de bijbehorende rechten en plichten. Een ouderdomsclausule is namelijk niet altijd zaligmakend.”

De standaard regeling voor gebreken

In de meeste koopovereenkomsten is opgenomen dat zowel zichtbare als onzichtbare gebreken aan de woning voor rekening en risico van de koper komen. Denk hierbij aan kleine gebreken zoals een niet werkende ketel of een lekkende kraan. Dit is echter anders als het gebrek zo ernstig is dat de woning niet geschikt is om er op normale wijze te wonen, wanneer er bijvoorbeeld ernstige lekkages of constructieve gebreken zijn. In de standaard koopovereenkomst is opgenomen dat de verkoper garandeert dat de woning geschikt is om daarin normaal te kunnen wonen.

Ouderdomsclausule

Als de woning wat ouder is, is er vaak een zogenaamde ouderdomsclausule opgenomen in de koopovereenkomst. Hierin is opgenomen dat de verkoper ook voor de ernstigere gebreken niet aansprakelijk is.

Wat betekent dit voor de koper

Er ligt dan op de koper in ieder geval een verzwaarde onderzoeksplicht. Dat kan bijvoorbeeld door een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren. Het is de koper te adviseren om bij een ouderdomsclausule extra alert te zijn. De koper moet er op bedacht zijn dat hij een woning in eigendom kan krijgen met ernstige gebreken. De schade die hij daardoor lijdt, kan hij niet op de verkoper verhalen, tenzij sprake is van onderstaande situaties.

Rechten en plichten van de verkoper

Een verkoper dient er rekening mee te houden dat die ouderdomsclausule niet ziet op aanbouwen van recente datum en ook ontslaat het de verkoper niet van zijn mededelingsplicht. Als hij van een gebrek weet, dient hij dat altijd te melden aan de koper.

Als een verkoper een ouderdomsclausule in de koopovereenkomst wil opnemen is het te adviseren de volledige bepaling over de garantie dat de woning geschikt is om in te wonen te schrappen. Let er verder op dat de akte van levering wordt aangepast en ook daarin de uitsluiting is opgenomen.

 

Heeft u vragen over de ouderdomsclausule? Aarzel niet en neem gerust contact op, ik help u graag.