Goed nieuws voor kleine Vereniging van Eigenaars!

Speciaal voor kleine VvE’s is er een nieuw modelreglement opgesteld. Zij konden al gebruik maken van verschillende modelreglementen maar deze zijn op veel punten minder goed bruikbaar.

Kristien Aerts: “Dit nieuwe modelreglement is eenvoudiger van opzet en specifiek voor de kleine VvE’s tot ca. 5 appartementsrechten. Wil je hier gebruik van maken? Let er dan wel op dat je ook de akte laat wijzigen anders is het niet geldig!”

Modelreglementen voor VvE

De rechten en plichten en verdere regels van en voor appartementseigenaren zijn opgenomen in een reglement, welk reglement is opgenomen in de akte van splitsing. Er zijn een heel aantal Modelreglementen die daarvoor worden gebruikt en worden toegespitst op die betreffende VvE. Het laatste modelreglement dateert van 2017. Die modelreglementen zijn uitgebreid en veelal goed bruikbaar voor grote VvE’s.

Specifiek voor kleine VvE’s

Voor kleine VvE’s zijn de bestaande modelreglementen op veel punten minder goed bruikbaar. Daarom is er nu een modelreglement opgesteld speciaal voor de kleine VvE’s (met 2 tot ca. 5 appartementsrechten). In dit nieuwe model zijn alle regelingen eruit gehaald die niet van toepassing zijn op kleine VvE’s. Daarnaast is het eenvoudiger van opzet. Enkele voorbeelden:

  • De stemverhoudingen zijn vereenvoudigd. Alle besluiten worden met een gewone meerderheid van stemmen genomen. Voor het geval de andere eigenaar weigert mee te werken of nooit aanwezig is tijdens vergaderingen, is er oplossing gecreëerd.
  • Er is een bestuurswijziging. Alle leden zijn bestuurder. Ze moeten nog wel door de vergadering gekozen worden.

Akte wijzigen
In de akte van splitsing kan dit modelreglement van toepassing worden verklaard. Tevens kunnen wijzigingen en aanvullingen worden opgenomen.
Let op: Een nieuw modelreglement geldt niet automatisch voor bestaande VvE’s. Daartoe dient de akte te worden gewijzigd.

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wil je hier meer over weten? Maak dan een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.”