Huur- of pachtovereenkomst? Let op de verschillen!

Huur- of pachtovereenkomst? Let op de verschillen!

Kristien Aerts: “Wanneer huur en pacht met elkaar verward worden, kan dit hele vervelende gevolgen hebben! Voorkom grote (financiële) problemen en zorg ervoor dat u goed geïnformeerd bent voordat u een overeenkomst voor pacht of huur aangaat.

 

Huur of pacht?

In de praktijk wordt pacht vaak verward met huur. Wanneer iemand bijvoorbeeld zegt dat de kantine op het voetbalveld wordt gepacht, klopt dit niet. Pacht heeft alleen betrekking op het gebruik van een onroerende zaak of gedeelte daarvan ter uitoefening van de landbouw (dat kan dus ook een stuk grond zijn). In het geval van de voetbalkantine is hiervan geen sprake en dus is het geen pacht maar huur.

 

Verschillende rechten en plichten
De rechten en plichten van de pachter en de verpachter zijn in een aparte titel geregeld in het wetboek. Hoewel die wettelijke regeling in een aantal opzichten lijkt op die van (ver)huur, zijn er belangrijke verschillen:

  • De pachtovereenkomst moet worden goedgekeurd door de grondkamer (twee bijzondere pachtvormen daargelaten).
  • Vaak dient er op (korte) termijnen te worden gelet en zijn de (financiële) gevolgen daarvan groot als die termijnen niet in acht worden genomen. Bijvoorbeeld bij het beëindigen van de pachtovereenkomst.

 

Wettelijke regeling is leidend

Wat er overigens ook bovenaan de overeenkomst staat, rechtsgeldig is wat toepasbaar is op de situatie. Voor de huur van de voetbalkantine zullen dan ook de wettelijke regelingen van huur van toepassing zijn en niet die van pacht, ook al staat dat bovenaan de overeenkomst.

Laat u goed adviseren voordat u een overeenkomst voor het gebruik van een onroerende zaak gaat ondertekenen. De gevolgen van het aangaan van een verkeerde overeenkomst kunnen wel eens heel anders zijn dan u vooraf had gedacht. Vaak kan niet van de wettelijke regeling worden afgeweken, ook al was u het daarover van te voren samen eens.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Het is raadzaam om u vooraf goed te laten informeren. Ik adviseer en begeleid u graag. Maak hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.