Huur, pacht of erfpacht?

Kristien Aerts: “Regelmatig zien we dat er een onjuiste titel boven een overeenkomst is opgenomen. Voor het gebruik van een kantine op een sportveld werd bijvoorbeeld ten onrechte de term “pacht” vermeld. Dit kan gevolgen hebben voor de bijbehorende rechten en verplichtingen aangezien deze bij ieder regime anders zijn.”


De regimes

“Een pachtovereenkomst geldt slechts voor het gebruik van agrarische gronden ter uitoefening van de landbouw, al dan niet met een boerderij daarop. Het in het voorbeeld genoemde gebruik van een kantine op het sportveld kan dus nooit als pacht worden gekwalificeerd. Als er in dit geval een tegenprestatie voor het gebruik wordt geleverd (meestal in de vorm van het betalen van een geldbedrag) is er veelal sprake van huur. Erfpacht wijkt evenzeer af van pacht en huur; het geeft aan de erfpachter het recht de onroerende zaak (grond of gebouw) te houden en te gebruiken.”


Rechten en plichten

“Het is van belang om vooraf goed vast te stellen welk wettelijk regime op de situatie van toepassing is, nu de rechten en verplichtingen en ook de gevolgen bij ieder regime anders kunnen zijn.”


Gratis 30 minuten adviesgesprek

“Bent u benieuwd of uw overeenkomst in orde is? Of moet u zelf een overeenkomst opstellen? Ik help u er graag bij. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan direct online een afspraak.”