Is de eigenaar van een appartement verplicht mee te betalen aan de kosten voor gemeenschappelijke zaken?

Kristien Aerts: “Ja dat bent u. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) en dat lidmaatschap kunt u niet opzeggen. In het reglement van de vereniging staan uw rechten en plichten en ook de gemeenschappelijke zaken en gedeelten die voor rekening van al de eigenaren zijn. Jaarlijks wordt door het bestuur een nieuwe begroting opgesteld voor het jaar daarop, waaruit de te verwachten gemeenschappelijke kosten blijken en waaruit de hoogte van de periodieke bijdragen voortvloeien. Als u het niet eens bent met dat besluit kunt u een verzoek tot vernietiging indienen bij de kantonrechter.

Ben ik verplicht een bijdrage te leveren aan de Vereniging van Eigenaren (VvE)?

Bent u eigenaar van een appartement? Dan bent u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat lidmaatschap kan niet worden opgezegd. De VvE heeft een Reglement waarin onder meer de rechten en plichten voor iedere eigenaar zijn opgenomen en voor welk deel u dient bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten. Dit Reglement is (via de zogenaamde akte van splitsing) te raadplegen via het Kadaster. Zo kunt u voordat u een appartement koopt inzien wat uw rechten en plichten zijn.

Nieuwe begroting en berekening periodieke bijdrage

Jaarlijks wordt er door het bestuur een begroting voor het jaar daarop opgesteld. Aan de hand van die begroting worden de periodieke (voorschot)bijdragen voor de leden vastgesteld. Deze begroting wordt in de vergadering van eigenaren besproken. In die vergadering wordt de begroting dan goedgekeurd of afgekeurd. Als lid van de VvE heeft u het recht om tijdens die vergadering uw mening te geven over de begroting en uw stem uit te brengen.

Niet eens met het besluit van de VvE?

Bent u het niet eens met het besluit van de VvE? Dan kunt u een verzoek tot vernietiging indienen bij de kantonrechter, die het besluit onder meer toetst aan de redelijkheid en billijkheid. Dat verzoek moet binnen één maand na (kennisname van) het besluit worden ingediend.

Heeft u vragen over de rechten en plichten die u heeft als eigenaar van een appartement? Neem dan contact met mij op, ik help u graag.