Kan de rechter een betalingsregeling opleggen?

Kristien Aerts:  “Nu is dat nog niet mogelijk maar misschien in de toekomst wel! Er wordt aan een wetsvoorstel gewerkt om de rechter deze bevoegdheid te geven. De regeling moet ervoor zorgen dat er sneller een redelijke betalingsregeling getroffen kan worden zodat een kostbare en onzekere procedure voorkomen kan worden.”

 

Betalingsregeling is niet afdwingbaar
Als u een schuld heeft bij een schuldeiser en deze in termijnen wilt betalen, dient de schuldeiser daarmee akkoord te gaan. Een betalingsregeling is niet afdwingbaar. De schuldeiser heeft in beginsel recht op een betaling in één keer. Daarnaast is het aan de schuldeiser om voorwaarden te stellen wanneer hij/zij wel akkoord gaat met een betalingsregeling.

Hoewel debiteuren vaak denken dat de rechter een betalingsregeling wel kan opleggen en kan vastleggen in een vonnis, is daarvan (nog) geen sprake. Een rechter probeert vaak wel om daartoe te bemiddelen. Een betalingsregeling kan alleen niet tegen de wil van een schuldeiser worden opgelegd.

 

Verandering door nieuwe regeling?
Onze minister voor de Rechtsbescherming, Sander Dekker, is bezig met een wetsvoorstel zodat de rechter wel betalingsregelingen kan opleggen. De minister wil nog niet zover gaan om de schuldenaar een algemene recht op een betalingsregeling te geven, dan wel een schuldeiser daartoe te verplichten. Dit is namelijk in strijd met de contractsvrijheid.

De minister gaat onderzoeken of het mogelijk is om de rechter een betalingsregeling op te laten leggen indien duidelijk is dat een schuldenaar de schuld niet in 1 keer kan betalen en het van hem/haar ook niet gevergd kan worden dat hij/zij in 1 keer betaalt. Daarbij dient uiteraard ook rekening te worden gehouden met de belangen van de schuldeiser.

 

Waarom deze regeling?
Een dusdanige regeling kan als voordeel hebben dat partijen sneller geneigd zullen zijn in het voortraject een redelijke betalingsregeling te treffen. Daarmee kan een kostbare en onzekere procedure voorkomen worden. Het is nog onbekend of en wanneer dit wetsvoorstel zal worden aangenomen.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Wilt u meer weten over het treffen van een betalingsregeling? Maak dan hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.