Voor een bovenmatige schenking is altijd toestemming van de echtgenoot nodig!

Maurena Leimena: “Zonder toestemming van de echtgenoot kan een bovenmatige schenking zoals een groot geld bedrag achteraf teruggedraaid worden. Om onduidelijkheid te voorkomen is het verstandig om de echtgenoot vooraf schriftelijk toestemming te laten geven.”

 

Toestemming voor bovenmatige schenking

Een echtgenoot of geregistreerd partner heeft op grond van artikel 1:88 lid 1b BW de toestemming van zijn of haar echtgenoot/partner nodig om een schenking te doen. Voor een gebruikelijke, niet bovenmatige schenking is geen toestemming nodig. Wat een gebruikelijke, niet bovenmatige gift is hangt af van feiten en omstandigheden. Maar denk aan bijvoorbeeld een klein geldbedrag als verjaardagscadeautje of een donatie voor een goed doel.

Er is geen toestemming vereist voor giften welke de strekking hebben dat zij pas zullen worden uitgevoerd na het overlijden van degene die de gift doet, en niet reeds tijdens leven worden uitgevoerd.

 

Schenking achteraf terugdraaien

Wanneer men zonder toestemming van zijn/haar echtgenoot een groot geld bedrag schenkt, dan kan die echtgenoot de schenking achteraf terugdraaien. Het maakt niet uit of men in een (beperkte) gemeenschap van goederen is gehuwd of onder huwelijksvoorwaarden.  Zelfs als er sprake is van een koude uitsluiting, is er toestemming van de echtgenoot nodig voor het doen van een bovenmatige schenking.

Het toestemmingsvereiste komt voort uit de beschermingsgedachte. De wetgever heeft het gezin willen beschermen tegen rechtshandelingen die grote nadelige gevolgen (kunnen) hebben voor een gezin.

Alleen de echtgenoot van wie zijn/haar toestemming vereist is en dus niet de echtgenoot die de schenking heeft gedaan, kan de schenking achteraf terug draaien door de schenking te vernietigen. De gescheiden echtgenoot kan ook nog een beroep doen op vernietiging. Tot slot kunnen ook de erfgenamen van de overleden echtgenoot die geen toestemming heeft gegeven een beroep doen op vernietiging van de schenking.  Zolang de schenking, niet is vernietigd, blijft die schenking wel gewoon geldig.

Let op: de (ex)echtgenoot dient uiterlijk binnen 3 jaar de schenking te vernietigen. Die termijn begint te lopen vanaf het moment dat hij of zij op de hoogte is geraakt van de schenking. Deze termijn begint dus niet te lopen vanaf de schenking.

 

Hoe toestemming geven?

Er gelden geen vormvereisten aan het geven van toestemming. De toestemming kan ook afgeleid worden uit het gedrag van de echtgenoot. Om geen onduidelijkheid te hebben of  toestemming is gegeven, is het aan te bevelen dat de echtgenoot schriftelijk vooraf toestemming geeft.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wilt u meer weten over het doen van een schenking? Maak dan hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.