Uw huur- of koopwoning verhuren, mag dat?

Kristien Aerts: “U kunt uw huur- of koopwoning niet zomaar verhuren. Of dit mogelijk is hangt af van wat er overeengekomen is in de huurovereenkomst of hypotheekakte. Wanneer u deze afspraken niet nakomt kan dat een grond opleveren om de huurovereenkomst te ontbinden of de hypotheek zelfs worden opgezegd.”

 

Huurwoning verhuren

Als huurder van een woning is het volgens de wet onder voorwaarden toegestaan om de gehuurde woning door te verhuren. Maar let op, veelal staat in de huurovereenkomst een verbod op onderhuur. Kijk de bepalingen in uw huurovereenkomst dus goed na voordat u uw gehuurde woning gaat verhuren.

Wanneer u toch de huurwoning doorverhuurt, terwijl dit door de verhuurder is uitgesloten, komt u uw verplichtingen niet na en kan de verhuurder de huurovereenkomst ontbinden. Ten aanzien van uw onderhuurder kunt u dan schadeplichtig worden.

 

Koopwoning verhuren

Als eigenaar van een woning is het ook niet altijd toegestaan om uw woning te verhuren. In de meeste hypotheekakten is een bepaling opgenomen dat een woning niet zonder toestemming van de hypotheeknemer in gebruik genomen mag worden door een derde.

Wanneer u toch de woning verhuurt, kan de geldverstrekker de hypotheek opzeggen.

Als u eigenaar bent van een appartementsrecht, waardoor u van rechtswege lid bent van een Vereniging van Eigenaars, dient u de akte van splitsing en het daarin opgenomen reglement na te zien. Daarin zijn de mogelijkheden opgenomen tot verhuur dan wel het in gebruik geven van het privé-gedeelte.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Voor persoonlijk advies kunt u hier een afspraak maken voor een gratis 30 minuten adviesgesprek.