Last van het stookgedrag van de buren?!

LAST VAN HET STOOKGEDRAG VAN DE BUREN?!

Kristien Aerts: “Een vaak gehoorde klacht is dat er door de buren een houtkachel wordt gestookt, waardoor er rook- en geuroverlast en zelfs gezondheidsklachten ontstaan. Onlangs is er in een dergelijke zaak door de rechtbank (wederom) geoordeeld dat iemand niet zomaar kan worden veroordeeld om stookgedrag te staken, hoezeer de naaste buren daar ook last van ondervinden. Volgens vaste rechtspraak is namelijk niet alle hinder onrechtmatig”.

 

Niet alle hinder onrechtmatig
Dit is afhankelijk van de aard, de ernst, en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder de plaatselijke omstandigheden. Dit is nogal een open norm.

 

Deskundigenrapport
Er zijn geen wettelijke normen waaraan houtkachels moeten voldoen. Je kan een rapport laten opmaken, echter als de buren daaraan niet meewerken, zal dit rapport mogelijk niet als objectief worden beschouwd. Het is dan ook van belang een zo’n objectief mogelijk deskundigenrapport te verkrijgen, om een slagingskans tot het staken van het stoken te kunnen beoordelen.
Ook ten aanzien van gezondheidsklachten zal aangetoond moeten worden dat deze veroorzaakt worden door het stookgedrag.

 

Tijdstip van hinder
Tevens is van belang of degene die zich beklaagt over hinder zich ter plaatse heeft gevestigd vóór dan wel ná het tijdstip waarop de hinder een aanvang heeft genomen. In dat laatste geval zal de klager een zekere mate van hinder eerder hebben te dulden.
Voorafgaand (of naast) aan een civiele procedure kan tevens bij de gemeente om handhaving worden verzocht.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek
Veroorzaken uw buren overlast met stookgedrag en wilt u hier een einde aan maken? Ik adviseer u graag! Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan hier een afspraak.