Let op: de huurverhoging komt er weer aan!

Kristien Aerts: “De meeste huurprijzen van een woonruimte worden per 1 juli 2023 weer verhoogd. De verhuurder moet deze verhoging tenminste twee maanden voor de ingangsdatum aankondigen. Als de huurder het niet eens is met de huurverhoging, kan hij daartegen bezwaar maken. Lees hier meer over de regels en de maximale bedragen.”

 

Huurverhoging per 1 juli 2023

Hoewel het geen wettelijke regel is, worden de meeste huurprijzen van een woonruimte jaarlijks per 1 juli aangepast. Een huurverhoging mag maximaal één keer per jaar worden doorgevoerd. De verhuurder moet deze verhoging tenminste twee maanden voor de ingangsdatum aankondigen en daarbij ook vermelden dat en op welke wijze u daartegen bezwaar kan maken.

 

Maximale huurverhoging sociale huurwoning 

Vanaf 1 juli 2023 mag een verhuurder van sociale huurwoningen (liberalisatiegrens 2023 is €808,06) de kale huur verhogen met:

–        Maximaal 3,1% als de kale huur tenminste €300,00 per maand is.

–        Maximaal €25,00 als de kale huur lager dan €300,00 per maand is.

Als u een zelfstandige woning huurt onder de liberalisatiegrens en een hoger inkomen heeft (meer dan €48.836,00 bij een eenpersoonshuishouden en meer dan €56.513,00 bij een meerpersoonshuishouden) mag de huurverhoging meer bedragen.

 

Maximale huurverhoging kamer, woonwagen en standplaats

Ook voor kamers, woonwagens en standplaatsen geldt een maximale huurverhoging van 3,1%. Hierbij is het inkomen niet van belang.

 

Maximale huurverhoging vrije sector

Als u een woning huurt boven de liberalisatiegrens van €808,06 dan is de maximale huurverhoging 4,1%. Ook al bent u een hogere huurverhoging overeengekomen.

 

Heeft u vragen over de huurverhoging? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.