Nieuwe wet voor ouderlijk gezag per 1 januari 2023

Maurena Leimena: Bent u ongehuwd of niet-geregistreerd partner en krijgt u een kind? Per 1 januari geldt dat u automatisch gezamenlijk gezag krijgt wanneer u het kind erkent.

 

In mei 2022 was er al sprake van een aangenomen initiatiefwetsvoorstel automatisch gezag bij erkenning van een kind. Per 1 januari geldt dat de moeder en de ongehuwde of niet-geregistreerde partner automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag kunnen krijgen.

 

De huidige situatie

Is de moeder van het kind getrouwd of heeft zij een geregistreerd partner bij de geboorte van haar kind, dan is deze partner automatisch juridisch ouder. Hierdoor worden de moeder en haar partner ook automatisch belast met het gezag. Tot invoering van de nieuwe wet had alleen de biologische moeder het gezag wanneer zij ongehuwd was of een niet-geregistreerde partner had. Om gezag over het kind te krijgen moesten de ongehuwde of niet-geregistreerde partners het kind erkennen en een gezamenlijk verzoek tot ouderlijk gezag indienen bij de rechtbank.

 

Wat verandert er?

De ongehuwde of niet-geregistreerde partners krijgen na invoering van de nieuwe wet automatisch gezamenlijk gezag wanneer zij het kind erkennen. Dit erkennen kan voorafgaand aan de geboorte, maar ook daarna plaatsvinden. In dat geval hoeft de ongehuwde of niet-geregistreerde partner het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

 

Uitzonderingen

Er gelden wel een aantal uitzonderingen. Als er sprake is van een voogd, die met de voogdij over het kind is belast, kan er geen automatisch gezag ontstaan. Het gezag ligt dan bij een derde. Als er al twee ouders zijn met het gezamenlijk gezag, is het ook niet mogelijk om met een ander gezamenlijk gezag uit te oefenen. Het gezamenlijk gezag ontstaat dan niet van rechtswege door erkenning. Bovendien geldt het verkrijgen van gezamenlijk gezag door erkenning alleen na intreding van deze wet op 1 januari 2023.

 

Bent u benieuwd of en hoe deze nieuwe wet gevolgen heeft voor uw specifieke situatie? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.