Nieuws voor vereniging van eigenaars

Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst een derde van de VvE’s slecht tot matig functioneert. Daarom is per 1 januari 2018 is de ‘Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars’ ingevoerd. De nieuwe wet moet zorgen voor financieel gezondere VvE’s en beter onderhouden gebouwen.


Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars
De nieuwe wet verplicht VvE’s te reserveren in het reeds verplichte reservefonds voor toekomstig of onvoorzien onderhoud: 0,5% van de herbouwaarde of een bedrag berekend op basis van het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het MJOP moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen; de looptijd is tenminste 10 jaar en mag niet ouder dan 5 jaar zijn. Er is een overgangsperiode van 3 jaar om aan de reserveringsverplichting te voldoen.

Verder regelt de nieuwe wet onder meer dat een VvE, onder bepaalde voorwaarden, een lening mag aangaan. In dat geval  kunnen de leden de rente aftrekken van de inkomstenbelasting (geldt niet voor oude leningen).  De leden kunnen niet meer hoofdelijk aansprakelijk gehouden worden voor deze lening.


Nieuw Modelregelement 2017

Naast deze wetswijziging is eind november 2017 het Modelregelement 2017 ingeschreven. Het is een actualisering van de eerdere Reglementen aan de hand van rechtspraak, regelgeving en maatschappelijke ontwikkeling. Het Modelregelement is geen vervanging van de akte van splitsing en het daarin opgenomen reglement dat van toepassing is op uw VvE. U kunt het Modelregelement 2017 hier downloaden.


Persoonlijk advies door onze deskundig en ervaren advocaat
Kristien Aerts “Ik adviseer u en uw VvE graag over de nieuwe wetgeving en het Modelregelement 2017, zodat u er samen met de overige leden voor kunt zorgen dat uw VvE binnen de overgangstermijn voldoet aan de nieuwe reserveringsverplichting. Bel 085 047 35 53 voor een gratis 30 minuten adviesgesprek!”