Stormschade, wat nu?

Afgelopen weken hebben omgevallen bomen schade veroorzaakt aan auto’s en huizen. Wie is er aansprakelijk voor deze schade?

Kristien Aerts: “In beginsel wordt er bij stormschade een beroep gedaan op de eigen verzekering. Echter zijn er ook gevallen waarbij de schade kan worden verhaald bij de eigenaar van de boom.”

 

Wie is er aansprakelijk?

Tijdens de stormen van de afgelopen weken zijn er veel bomen omgevallen. Hierdoor is schade ontstaan aan onder meer auto’s en huizen. Wie is nu aansprakelijk voor die schade? In beginsel draagt iedereen zijn eigen schade waarvoor in de meeste gevallen een beroep op een verzekering kan worden gedaan. Maar in voorkomende gevallen kan ook de eigenaar van de boom aansprakelijk zijn en kan de schade op hem worden verhaald.

 

Eigenaar boom aansprakelijk

De schade kan verhaald worden bij de eigenaar van de boom als er sprake is van een onrechtmatige daad. Daarvoor dient te zijn voldaan aan de vereisten die de wet stelt aan het bestaan van een onrechtmatige daad.
Daartoe dient onder meer de eigenaar te kunnen worden verweten dat er schade is ontstaan. Een eigenaar dient een boom goed te onderhouden en periodiek te controleren of onderhoud nodig is. Als blijkt dat de boom ziek was en daardoor makkelijk kon omvallen tijdens de storm en de eigenaar heeft nagelaten de boom te onderhouden, kan hem dat worden verweten. Als ook aan de andere voorwaarden wordt voldaan, dan zal de eigenaar de schade moeten vergoeden.

Als de eigenaar kan aantonen dat hij aan zijn onderhoudsverplichting heeft voldaan, zal hij niet snel aansprakelijk zijn.
Afhankelijk van de grootte en de leeftijd van de boom zal er meer of minder onderhoud moeten worden uitgevoerd en de controle daarop. Maar ook de plaats waar de boom staat speelt een rol.

 

Eigen schuld

Het is ook mogelijk dat een deel van de schade voor rekening van degene die de schade lijdt blijft, als er sprake is van eigen schuld. Bijvoorbeeld wanneer iemand zijn auto onder een boom zet terwijl er storm is voorspeld.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Heeft u advies nodig over stormschade? Maak dan een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek. Ik kijk graag mee naar uw situatie.