Strenge termijn voor het indienen van een verzoek tot vernietiging tegen een vergaderbesluit Vereniging van Eigenaars!

Als (verplicht) lid van een Vereniging van Eigenaars kunt u geconfronteerd worden met besluiten waarmee u het niet eens bent. U kunt daartegen een verzoek tot vernietiging bij de kantonrechter indienen.  Wanneer dat verzoek niet binnen de daarvoor geldende termijn wordt ingediend, kan dat gevolgen hebben. Kristien Aerts: “Dat is deze maand weer opnieuw bevestigd tijdens een uitspraak van de kantonrechter. Het verzoek tot vernietiging  werd afgewezen omdat deze niet binnen de termijn van één maand na het nemen van dat besluit was ingediend. Ik adviseer u graag tijdens een gratis 30 minuten gesprek over uw zaak.”

 

Verzoek tot vernietiging van een besluit van de Vereniging van Eigenaars

Een verzoek tot vernietiging tegen een vergaderbesluit van een Vereniging van Eigenaars dient dus binnen één maand na het nemen van dat besluit bij de kantonrechter te zijn ingediend. Die termijn gaat in op het moment dat een eigenaar kennis heeft genomen, of daarvan redelijkerwijs kennis had kunnen nemen. Een voorbeeld hiervan is aanwezig zijn op de vergadering. Het is niet raadzaam om te wachten op de vergadernotulen omdat de termijn hierdoor niet wordt verlengd.

Als een verzoek tot vernietiging niet tijdig is ingediend bij de kantonrechter staat dat onaantastbaar vast en dienen de eigenaren zich aan dat besluit te houden.

 

Vernietigbaar besluit of nietig besluit?

Er is een verschil tussen een besluit dat vernietigbaar is en een nietig besluit.

Vernietigbaar besluit: een besluit dat in strijd is met de redelijkheid en billijkheid of het huishoudelijk reglement. Ook besluiten die zijn genomen in strijd met de bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen vallen hieronder. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verkeerd oproepen van de vergadering of een onjuist quorum.

Nietig besluit: een besluit dat in strijd is met de wet, de akte van splitsing en het reglement. Aan een zodanig besluit hoeft een eigenaar zich niet te houden. Er is geen termijn waarbinnen een beroep op de nietigheid behoeft te worden ingeroepen.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wilt u weten of het voor uw verzoek belangrijk is om deze binnen een bepaalde termijn in te dienen? Wij helpen u graag! Maak hier direct een afspraak voor een gratis 30 minuten gesprek.