Verplicht verwijderen van asbestdaken, hoe zit het nu?!

Kristien Aerts: “De Tweede Kamer wilde het verwijderen van asbestdaken van (landbouw)schuren en opstallen verplichten voor uiterlijk 1 januari 2024. Dit voorstel is afgewezen en er is nog geen nieuwe datum. Wilt u toch uw asbestdak laten verwijderen, is het in veel gevallen (en als ondernemer zondermeer) verplicht dit door een gecertificeerd bedrijf te laten doen. Agrariërs worden gelijkgesteld met een ondernemer maar kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een subsidieregeling.”

Asbestdaken (landbouw)schuren en opstallen verwijderen voor 1 januari 2024

Het oorspronkelijke plan van de Tweede Kamer tot het verplicht verwijderen van asbestdaken van (landbouw)schuren en opstallen was dat dit uiterlijk voor 1 januari 2024 gedaan moest zijn. Dit plan is door de Eerste Kamer afgeschoten en ook het nieuwe voorstel om als datum 1 januari 2028 aan te houden is voorlopig van de baan. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Asbest laten verwijderen

Als u toch wilt overgaan tot het verwijderen van asbest van het bedrijfsgebouw, moet u dit door een gecertificeerd bedrijf laten uitvoeren. Wilt u als particulier minder dan 35m2 asbest van uw dak laten verwijderen hoeft dit niet gedaan te worden door een gecertificeerd bedrijf. U bent dan wel verplicht een melding te maken bij de gemeente.

Agrariërs en subsidie in de Gemeente Steenbergen

In de gemeente Steenbergen zijn er nog een aantal agrarische bedrijfsgebouwen die asbest bevatten. Een agrariër wordt niet gelijkgesteld met particulier voor zijn bedrijfsgebouwen en zal dus te allen tijde een gecertificeerd bedrijf moeten inschakelen.

Op dit moment worden geen directe subsidies verleend in de gemeente Steenbergen voor het verwijderen van asbest. Voor agrariërs geldt de regeling dat ze asbestdaken kunnen vervangen door zonnepanelen en daar via de provincie subsidie voor aan kunnen vragen. Kijk voor meer informatie op: www.subsidieasbestverwijderen.nl/steenbergen

Heeft u vragen over de rechten en plichten voor het verwijderen van asbest? Neem dan contact met mij op, ik help u graag.