Bouwwerkzaamheden in de buurt? Stuur een bouwexploit!

Wanneer er bouwwerkzaamheden uitgevoerd gaan worden in de omgeving van uw huis, kan het helaas voorkomen dat dit schade aan uw eigen woning veroorzaakt.

Kristien Aerts: “Het is raadzaam om zowel de aannemer als ook de eienaar voorafgaande aan de bouwwerkzaamheden een zogenaamd bouwexploit te sturen. Hiermee stelt u ze vooraf aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Stuur dit bouwexploit via gewone post en per aangetekend schrijven naar zowel de opdrachtgever als de aannemer.”

 

Wat is een bouwexploit?

Een bouwexploit is een aansprakelijkheidsstelling. Hierin geeft u aan dat de kans bestaat dat door de werkzaamheden schade aan de woning wordt veroorzaakt. In diezelfde brief kunt u een dringend verzoek doen om een nulmeting en controlemeting uit te laten voeren. Noch de aannemer noch de opdrachtgever is verplicht om dit te doen. Wanneer ze dit weigeren, kunt u dit altijd zelf laten opmaken door een deskundige of zelf duidelijke foto’s maken voorzien van datum. Deze bevindingen stuurt u vervolgens door naar de aannemer.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wilt u meer weten over het bouwexploit of over de stappen die u kunt ondernemen wanneer er daadwerkelijk schade is ontstaan aan uw woning na bouwwerkzaamheden in de buurt? Maak dan hier een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek of via 085 047 35 53.