Overlijden tijdens de echtscheidingsprocedure! Wat nu?

Maurena Leimena: “Wanneer één van de echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure overlijdt, wordt het huwelijk niet door echtscheiding ontbonden, maar door overlijden. Als u niet het risico wilt lopen dat uw toekomstige ex-partner van u erft, zult u door een notaris een testament moeten laten opmaken. Heeft u al een testament? Laat dit dan nakijken en eventueel aanpassen zodat uw toekomstige ex-partner niet alsnog via een andere weg erfgenaam kan worden.”

 

Huwelijk ontbinden

Een huwelijk kan door een echtscheiding of door overlijden van een van de echtgenoten worden ontbonden. Een echtscheiding is pas officieel wanneer de uitspraak van de rechter, waarbij de echtscheiding door de rechter is uitgesproken, wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar men is gehuwd. Het huwelijk wordt ook ontbonden wanneer één van de echtgenoten tijdens het huwelijk overlijdt. Mocht er al een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank zijn ingediend, dan is er geen belang meer bij dit verzoek omdat het huwelijk al is ontbonden. En hebben de echtgenoten  al afspraken over de gevolgen van hun echtscheiding gemaakt,  dan komen de gemaakte afspraken te vervallen. Ook komen de afspraken te vervallen in het geval de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, maar deze uitspraak nog niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijk stand en een echtgenoot komt in die tussenliggende periode te overlijden. Het huwelijk is in dat geval door overlijden ontbonden.  Zonder testament zijn dan de wettelijke regels van het (versterf)erfrecht van toepassing en erven de langstlevende echtgenoot en de kinderen ieder voor een gelijk deel.

 

Testament

Als u dus niet het risico wilt lopen, dat uw toekomstige ex-partner van u erft, zult u door een notaris een testament moeten laten opmaken. Wanneer u al een testament heeft is het noodzakelijk om uw testament te laten nakijken en eventueel aan te passen zodat uw toekomstige ex-partner niet alsnog (via een andere weg) erfgenaam kan worden.
Het is belangrijk om te kijken of de echtgeno(o)t(e) als erfgenaam bij naam wordt genoemd. Als dat zo is, blijft de ex-partner ook na de scheiding nog erfgenaam. Let er ook op dat uw toekomstige ex-partner niet via een achterdeur weer erfgenaam kan worden. Dit zal het geval zijn, wanneer uw kind na u overlijdt en geen afstammelingen heeft. In dat geval erven de ouder(s) en eventuele broers en zussen van het overleden kind en zo kan uw ex-partner toch een deel van uw erfenis ontvangen. U kunt dit voorkomen door bij testament te bepalen wat er met uw erfenis gebeurt na overlijden van uw kind. Zijn uw kinderen nog minderjarig en u overlijdt, dan heeft de langstlevende ouder (ex-partner) in veel gevallen ook het gezag over de minderjarige kinderen. Deze ouder heeft dan ook het ouderlijk vruchtgebruik op het door de kinderen geërfde vermogen. Als minderjarige kinderen namelijk vermogen hebben, zoals een spaarrekening, hebben ouders recht op de rente daarvan. Dit wettelijke recht kunt u in uw testament uitsluiten. U kunt ook bepalen dat na uw overlijden het vermogen van uw kind testamentair onder bewind wordt gesteld.

 

Gratis 30 minuten adviesgesprek

Wilt u weten wat in uw persoonlijke situatie verstandig is? Ik adviseer u graag tijdens een gratis 30 minuten gesprek. Maak nu een afspraak.