Kan er afgeweken worden van de boete in de koopovereenkomst?

Kristien Aerts: “In de koopovereenkomst van een woning is vaak een boete opgenomen (10% van de koopsom) voor wanneer een verplichting uit die overeenkomst niet wordt nagekomen en de andere partij de overeenkomst wil ontbinden. In bepaalde gevallen kan deze boete worden gematigd.”

 

Niet nakomen van de verplichtingen

Een voorbeeld van het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst is het niet meewerken aan de levering van de woning of het niet storten van de waarborgsom. Als de koper die verplichtingen niet nakomt, ook na daartoe alsnog in de gelegenheid te zijn gesteld, kan de verkoper de overeenkomst ontbinden en de boete (veelal 10% van de koopsom) vorderen.

 

Matiging boete

Over het algemeen dient deze boete in zijn geheel te worden betaald, echter kan in rechte matiging van die boete worden gevraagd. Het is aan de rechter om daar een oordeel over te geven, maar kansloos is dat verzoek zeker niet. Als de verkoper de woning voor dezelfde prijs of zelfs voor een hogere prijs heeft verkocht, kan de rechter oordelen dat het redelijk is dat de boete wordt gematigd. Niet iedere rechter denkt daar hetzelfde over en het is vooral het wegen van feiten en omstandigheden.

 

Aanvullende schade

Andersom kan de verkoper naast de boete ook nog aanvullende schade vorderen (als dat in de koopovereenkomst is opgenomen) voor het geval er meer schade is dan de 10% van de koopsom. In tijden dat woningen binnen enkele weken zijn verkocht, zal daar niet zo snel sprake van zijn.

 

Heeft u vragen over een koopovereenkomst? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.