Bent u eigenaar of huurder van een kantoorpand? Check dan tijdig uw energielabel!

Kristien Aerts: “Met ingang van 1 januari 2023 moet een kantoorpand dat groter is dan 100m2 minimaal het energielabel C hebben. Voldoet u niet aan de eisen, dan mag u het pand na die datum niet meer als kantoor gebruiken. Dit is een verplichting die is opgenomen in het Bouwbesluit 2012 en gaat zo ver dat u het pand niet meer als kantoor mag gebruiken indien u het label niet heeft dan wel niet aan de voorwaarden voldoet.”

 

Handhaving Bouwbesluit

De gemeente treedt in dit geval op als handhaver. Het zal per gemeente verschillen of en op welk moment de gemeente een en ander zal gaan controleren en op welke wijze zij gaat handhaven op het moment dat blijkt dat er niet aan de verplichting wordt voldaan. Naast het gegeven dat het pand niet meer gebruikt mag worden als kantoor, kunnen dwangsommen of boetes worden opgelegd.

 

Uitzonderingen energielabelverplichting

Het is dus belangrijk om op tijd het energielabel aan te vragen en als het kantoorgebouw nog niet aan de vereisten daarvoor voldoet, dat tijdig in orde te maken.

 

Er zijn uitzonderingen op deze energielabelverplichting, onder meer:

  • als de gebruiksoppervlakte van het kantoorgebouw en nevenfuncties minder dan 100 m2 is;
  • als het kantoorgebouw onderdeel is van een (groter) gebouw en het totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties kleiner is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dat gebouw. Denk bijvoorbeeld aan een kantoor in een fabriek;
  • kantoren in monumenten (rijksmonumenten en krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monumenten), kantoren in slooppanden of in panden die zullen worden getransformeerd en gebouwen die worden onteigend.

 

Verduurzamen en het huurrecht

Wanneer het kantoorpand aangepast moet worden om aan de voorwaarden voor het energielabel te voldoen heeft dit uiteraard consequenties in een huurverhouding. De huurovereenkomst zal nagezien moeten worden wat de verplichtingen over en weer zijn.

 

Bent u benieuwd wat uw rechten en plichten zijn in uw specifieke situatie? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.