Wat houdt de Transgenderwet in?

Maurena Leimena: ‘De Tweede Kamer debatteerde op 27 en 28 september over de Transgenderwet, waarmee het makkelijker moet worden om het geslacht aan te laten passen in het paspoort.’

 

Op 27 en 28 september 2022 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de Transgenderwet. Wanneer deze wet wordt aangenomen wordt het voor transgender personen makkelijker om het geslacht in het paspoort aan te passen.

 

 

Hoe zat (en zit) dat precies?

Van 1985 tot 2014 gold dat iemand die het geslacht in het paspoort aan wilde laten passen gesteriliseerd moest zijn en daarnaast ook lichamelijk aan het gewenste geslacht aangepast moest zijn. Tenslotte was er ook een beslissing van de rechter nodig. De vereiste van sterilisatie zorgden er echter voor dat transgender personen blijvend onvruchtbaar werden. Sinds 2014 zijn de regels gelukkig versoepeld met de Transgenderwet: nu kunnen transgender personen hun geslacht aan laten passen in hun geboorteakte (en daarmee hun paspoort) zonder dat ze hiervoor een operatie moeten ondergaan. Wel hebben zij een verklaring nodig van een deskundige, zoals een arts of psycholoog, die kan beoordelen of de beslissing ‘gegrond’ en ‘duurzaam’ is. Drie jaar na inwerkingtreding is deze wet geëvalueerd. Mede op basis van deze evaluatie is in mei 2021 een voorstel tot wetswijziging ingediend.

 

Wat kan er veranderen?

Wanneer de wetswijziging wordt aangenomen is deze verklaring van een deskundige niet langer nodig. Daarnaast wordt in de wetswijziging voorgesteld de leeftijdsgrens van 16 jaar te laten vervallen, zodat kinderen jonger dan 16 hun geslachtsregistratie kunnen aanpassen. Ook wordt het mogelijk de geslachtsregistratie aan te passen in de gemeente waar iemand op dat moment woont in plaats van in de gemeente waar iemand is geboren.

 

Wat vinden de Kamerleden?

De Tweede Kamer was in het debat niet unaniem voor het voorstel: waar het ene Kamerlid het belang van mensenrecht benadrukte en aangaf dat het hoog tijd is dat mensen zelf bepalen wat hun identiteit is, wees een ander op mogelijke problemen die kunnen ontstaan in onder andere de sport, het bedrijfsleven en in vrouwengevangenissen. Zo werden er ook zorgen geuit over jongeren onder de 16 jaar. Kan een kind van bijvoorbeeld 12 jaar de gevolgen overzien van zo een ingrijpende beslissing als het veranderen van de geslachtsregistratie.

Minister voor Rechtsbescherming Weerwind heeft laten weten op een later moment op de inbreng van de Kamerleden te reageren.

Wij volgen de ontwikkelingen rondom de Transgenderwet op de voet en zullen u verder informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

 

Bent u benieuwd of en hoe deze wet gevolgen heeft voor uw specifieke situatie? Neem dan gerust contact op, ik help u graag.