Kiest u voor een vaste aanneemsom of uitvoering in regie?

Kristien Aerts: “Gedurende een bouwproces komt het regelmatig voor dat er wordt afgeweken van het oorspronkelijke bouwplan. De wijzigingen vinden vaak in goed overleg plaats tussen de aannemer en de opdrachtgever. De financiële gevolgen echter niet en dit kan zorgen voor onenigheid tussen beiden partijen.”


Regiebasis of vaste aanneemsom

Wanneer u werkzaamheden wilt laten uitvoeren door een aannemer, kunt u ervoor kiezen om dit op regiebasis of tegen een vaste aanneemsom te doen.

  • Regiebasis
    De werkelijk gemaakte kosten worden doorberekend (arbeid en materiaal) en verhoogd met kosten voor winst en algemene kosten.
  • Vaste aanneemsom
    U weet vooraf waar u aan toe bent. Indien de uren tegenvallen, komt dit voor rekening van de aannemer. Een aannemer zal dit natuurlijk veelal incalculeren.


Regels rondom meerwerk

Tijdens de bouw kan het voorkomen dat er meer weer werk moet worden gedaan dan vooraf is afgesproken. Wanneer u gekozen heeft voor regiebasis wordt dit automatisch doorberekend. Bij een opdracht met een vaste aanneemsom is dit anders. Onder bepaalde omstandigheden mag de aannemer de kosten daarvan als meerwerk doorbereken aan de opdrachtgever:

  • Wanneer de aannemer bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening had hoeven houden met deze kostenverhogende omstandigheden.
  • Wanneer het meerwerk het gevolg is van onjuiste informatie van de opdrachtgever.

Voorwaarde is wel dat de aannemer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk en voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd waarschuwt over de noodzaak van de prijsverhoging. De opdrachtgever heeft dan nog de keuze om de overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen of de opdracht te vereenvoudigen.


Wijzigingen tijdens de bouw

Indien de opdrachtgever tijdens de bouw extra werkzaamheden wenst of toch liever voor luxere materialen kiest, zal dit goed gedocumenteerd moeten worden met de financiële consequenties daarbij. De opdrachtgever moet hier dan goedkeuring voor geven zodat de opdrachtgever en de aannemer achteraf niet voor verrassingen komen te staan.


Gratis 30 minuten adviesgesprek

Mocht u helaas in een soortgelijk conflict terecht zijn gekomen maak dan een afspraak voor een gratis 30 minuten adviesgesprek via 085 047 35 53 of plan hier een afspraak.