Ook een voorlopige koopovereenkomst is bindend!

Regelmatig hoor je dat de voorlopige koopovereenkomst voor een woning is getekend. Maar hoe voorlopig is zo een overeenkomst eigenlijk?
Kristien Aerts: “Een voorlopige koopovereenkomst klinkt nog heel vrijblijvend maar zodra er handtekeningen onder staan is daar weinig voorlopigs meer aan. Deze overeenkomst is bindend voor beiden partijen.”

 

Bedenktermijn van drie dagen

De eerste drie dagen geldt er voor een particuliere koper een bedenktermijn. Zonder reden of financiële gevolgen kan de koper dan nog afzien van de koop. De verkoper heeft dit recht niet. Na de bedenktermijn van drie dagen zijn beiden partijen gebonden aan de overeenkomst.

 

Ontbindende voorwaarden

In de koopovereenkomst kunnen allerlei ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Het bekendste voorbeeld hiervan is het financieringsvoorbehoud. Men dient dan wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen om de overeenkomst alsnog te kunnen ontbinden. Het standpunt dat de financiering niet verleend wordt zal goed onderbouwd moeten worden.

 

Niet nakomen afspraken

Wanneer de koopovereenkomst niet wordt nagekomen en de bedenktermijn van drie dagen is verstreken, is de niet nakomende partij vanaf de dag van verzuim een boete verschuldigd. Wanneer de andere partij nakoming wenst, bedraagt deze veelal 3% van de koopprijs met een maximum van 10%. Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden is de niet nakomende partij een boete van 10% van de koopsom verschuldigd. Voor eventuele schade die boven dit bedrag uitkomt is de niet nakomende partij eveneens aansprakelijk.

 

Wanneer is een koopovereenkomst geldig?

Als de koper een particulier is, is er geen geldige koopovereenkomst zolang die niet door beide partijen is getekend. In dit geval geldt dus niet dat een mondelinge overeenkomst ook een overeenkomst is.

Heeft u vragen over de inhoud van een koopovereenkomst of wilt u deze laten controleren voordat u deze gaat tekenen? Wij adviseren u graag! Maak hier direct een afspraak voor een gratis 30 minuten gesprek.