Wat zijn de mogelijkheden met een erfenis?

Erfgenamen staan beschreven in een testament. Wanneer er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen van de overledene zijn en welk deel ze krijgen. Wanneer u recht op een erfenis heeft bent u zeker niet verplicht om deze in ontvangst te nemen. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden. Zo kunt u een erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden óf verwerpen.


Zuiver aanvaarden
Als u de erfenis zuiver aanvaardt, krijgt u alle bezittingen en schulden van de erflater. U bent dan dus ook aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Dit betekent dat, als er meer schulden zijn dan bezittingen, u uit uw eigen privé vermogen de overgebleven schulden van de erflater moet betalen.


Beneficiair aanvaarden
Een erfenis beneficiair aanvaarden kan een goede keus zijn wanneer u twijfelt over de omvang van de erfenis of wanneer u twijfelt of er schulden zijn. In dit geval bent u zelf niet verantwoordelijk voor de schulden van de erflater wanneer er meer schulden zijn dan de bezittingen. U hoeft de schulden dan niet uit uw privé vermogen te betalen. Echter ontvangt u in dat geval ook niets.


Verwerpen
Weet u zeker dat de overledene meer schulden heeft dan bezittingen, dan kunt u de erfenis het beste verwerpen. Als u een erfenis verwerpt bent u geen erfgenaam meer. Daarmee voorkomt u dat u in uw privé vermogen kan worden aangesproken voor schulden van de overledene.


Uw keuze
Om de erfenis beneficiair te aanvaarden of te verwerpen moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Om de erfenis zuiver te aanvaarden hoeft u niet perse naar de rechtbank.

Maurena: “Wanneer u twijfelt over uw keuze is het wel belangrijk dat u zich niet gedraagt als een erfgenaam die de erfenis heeft aanvaard. Ik informeer en adviseer u graag over de mogelijkheden. Wanneer een erfenis eenmaal is aanvaard is dat in beginsel niet meer terug te draaien. Bedenk u dus vooraf goed wat u met de erfenis wilt voordat u gaat handelen.”

Wanneer u bijvoorbeeld goederen uit het huis van de overledene meeneemt of gebruik maakt van de bankrekening van de overledene dan verricht u daarmee een zogenaamde daad van zuivere aanvaarding. Wanneer een erfenis eenmaal is aanvaard is dat alleen in zeer uitzonderlijke gevallen ongedaan te maken.

Het is wel goed om te weten, dat wanneer u als erfgenaam de begrafenis van de overledene regelt en u nog geen keuze heeft gedaan, het regelen van een begrafenis niet wordt gezien als een daad van zuivere aanvaarding.


Gratis 30 minuten adviesgesprek
Het is erg verstandig om uzelf goed te laten informeren over de voor- en nadelen in uw persoonlijke situatie.
Ik adviseer en u graag. Bel voor het maken van een gratis 30 minuten adviesgesprek met 085 047 35 53 of plan een afspraak link https://www.al-advocaten.nl/contact/.